Životni vijek u EU se skraćuje – ipak žene žive gotovo šest godina dulje od muškaraca

Tijekom posljednjeg desetljeća očekivani životni vijek u EU rastao je sve do 2019. godine, od kada se postupno smanjuje. Ipak i dalje je veći očekivani životni vijek za žene, posebno u regijama zemalja na jugu EU, a što je slučaj i kod nas. Veću starost mogu očekivati muškarci unutar regija na sjeveru EU u odnosu na one na jugu.

Hrvati prosječno dožive 73,6 godina

Do prije četiri godine životni vijek iznosio je 81,3 godine, a od tada, sljedeće dvije godine pao je na 80,1 godinu. Pri tome, životni vijek žena unutar EU iznosio je 82,9 godina, odnosno 5,7 godina više od očekivanog životnog vijeka muškaraca, koji je iznosio 77,2 godine.

Prema Eurostatovoj analizi, u 242 regije NUTS 2, očekuje se dulji životni vijek žena nego muškaraca. Najveći jaz zabilježen je u Latviji, gdje je razlika između životnog vijeka žena i muškaraca 9,8 godina, u korist žena. Najmanji jazu je u francuskoj regiji Mayotte, svega 2,3 godine koliki je očekivani životni vijek žena u odnosu na muškarce.
U Hrvatskoj je razlika između očekivanog životnog vijeka žena i muškaraca 6,2 godine. Očekivani životni vijek za žene je 79,8 godina, a muškaraca 73,6 godina. Najdulje se očekuje da će živjeti ženske osobe uz obalu. Predviđeni životni vijek za žene u Jadranskoj Hrvatskoj je 81,2 godine, a za muškarce je najveći u Zagrebu, 74,8 godina, a potom tek nešto manji u Jadranskoj Hrvatskoj 74,7 godina. Za žene je očekivani životni vijek u Zagrebu 80,4 godine, u Sjevernoj Hrvatskoj 79,2 godine i Panonskoj Hrvatskoj 78,4 godine. Za muškarce, nakon najvećeg životnog vijeka za one uz obalu i u glavnome gradu, slijedi Sjeverna Hrvatska gdje je predviđeni životni vijek 75,8 godina te u Panonskoj Hrvatskoj 75,2 godine.

U Madridu se nerijetko doživi 90

Veću životnu starost mogu očekivati naši susjedi. U obje slovenske regije očekivani životni vijek za žene je 83, odnosno 85 godina. Za muškarce je životni vijek 76,7, odnosno 79,2 godine. I u austrijskim regijama životni vijek žena je do 85 godina, a muškaraca blizu ili nešto iznad 80 godina.

I unutar EU blaga klima na jugu više pogoduje ženama da dožive veću starost, a muškarcima hladnija klima.
Najveća očekivana životna dob za žene bila je u regiji španjolskog glavnog grada Comunidad de Madrid (88,2 godine), a zatim u pet drugih regija u Španjolskoj – Comunidad Foral de Navarra (87,6 godina), Castilla y León (87,5 godina), Cantabria ( 87,1 godina), Galicia i País Vasco (oboje 87,0 godina). Izvan Španjolske, sljedeće najviše razine očekivanog životnog vijeka za žene pri rođenju zabilježene su za Rhône-Alpes u Francuskoj i Provincia Autonoma di Trento u Italiji (obje 86,7 godina).

Najveća brojka očekivanog životnog vijeka za muškarce u 2021. godini, od 82,8 godina, zabilježena je u autonomnoj otočnoj regiji Åland (Finska). Sljedeće najviše razine zabilježene su u dvije španjolske regije, Comunidad de Madrid (82,2 godine) i Comunidad Foral de Navarra (81,9), te za dvije švedske regije, Stockholm (82,1 godina) i Småland med öarna (81,9 godina).


Pročitajte još