EURO U OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA Isplata štete obračunata u kunama od 2023. godine se isplaćuje u eurima

Osiguravajuća društva su svoje ponude usluga i proizvoda, kao i gotovo svi ostali obveznici dvojnog iskazivanja, već  počeli iskazivati cijene u kunama i eurima, kako bi na taj način svojim klijentima približili iznos premije ili mjesečna izdvajanja koja će od sljedeće godine biti isključivo u eurima.

Osiguranici će dobiti obavijest

Prema dijelu Zakona o uvođenju eura pružatelj financijskih usluga, pa tako i društvo za osiguranje, u razdoblju dvojnog iskazivanja morat će dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije jedino ako se radi o fiskaliziranom računu. Ako se račun prema poreznim propisima ne fiskalizira, nema obveze dvojnog iskazivanja na računima za plaćanje premije osiguranja.

Osim dvojnog iskazivanja cijena koje počinje 5. rujna, najkasnije do listopada svi klijenti osiguravajućih društava morat će dobiti obavijest koja će sadržavat informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, važnu za pojedinu kategoriju članova ili klijenata.
Obavijest će biti dostupna putem internetske stranice društva te objavljena u javnim glasilima. Potom će najkasnije do početka prosinca klijenti  morat primiti individualnu obavijest tj. informacije o stanju po individualnim ugovorima.

Ugovori se ne mijenjaju

Datumom uvođenja eura prava i obaveze iz postojećih ugovora se ne mijenjaju, odnosno uvođenje eura samo po sebi nije povod i ne predstavlja uvjet za sklapanje novog ugovora. Naravno, to se može učiniti, ali to je definirano Zakonom o obveznim odnosima.

Također, predmet Zakona o obveznim odnosima su i ugovori koje tvrtke imaju za pokriće mogućih šteta u poslovanju s inozemstvom zbog mogućih tečajnih razlika kune i eura, uključujući i višegodišnji ugovori koji su unaprijed plaćeni za tu svrhu.
Iznos mjesečne ili godišnje premije, visina svota osiguranja i sl. ostat će nepromijenjeni, samo će nakon uvođenja eura, biti izražene u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Društvo za osiguranje morat će klijentu dostaviti nove tablice otkupnih vrijednosti s vrijednostima u euru ako je riječ o ugovoru ugovorenom u kuni. Tada će se  iznosi u kuni preračunat u iznose u euru i dostaviti nove tablice.  Ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove se tablice neće dostaviti.

Uplate koje kasne obračunat će se u eurima

Ako se kasni s plaćanjem dospjele premije zbog čega nastaje obveza plaćanja zatezne kamate, nakon datuma uvođenja eura obračunat će se i iskazati u euru za cijelo vrijeme neplaćanja odnosno kašnjenja u podmirivanju obveze. Odnosno, novčane obveze i novčane kazne navedene u kuni preračunavat će se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.


Kako se navodi u pojašnjenima i u slučaju da se zabunom društvu za osiguranje dostave podaci o računu u kuni nakon uvođenja eura, iznos će se preračunati iz kune u euro, naravno po utvrđenom fiksnom tečaju te bez izmjene jedinstvenog broja računa na kojem su evidentirana ta novčana sredstva.

Kod isplate naknade za štetu nastale i utvrđene u kuni, isplatit će se nakon uvođenja eura u eurima.

 

Pročitajte još