Stiže EU novac: Europska Komisija odobrila 585 milijuna eura za Hrvatsku u sklopu plana oporavka i otpornosti

Vijeće EU usvojilo je prethodnu pozitivnu ocjenu Europske komisije iz studenog kojom se prihvaća izmijenjen plan oporavka i otpornosti za našu zemlju. Potvrdom Vijeća Hrvatska će u okviru plana REPowerEU dobiti pristup pretfinanciranju u iznosu od 585 milijuna eura.

Dosad dobili 2,9 milijardi eura

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Hrvatska je dosad primila 2,9 milijarde eura: 818 milijuna eura u pretfinanciranju i ukupno 2,1 milijarde eura isplaćenih za prva tri obroka.

Vrijednost plana sada iznosi 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 4,2 milijarde eura u zajmovima u okviru Mehanizma) te obuhvaća 84 reforme i 253 ulaganja.
Hrvatska je predložila poglavlje o planu REPowerEU, vrijedno 2,9 milijardi eura, koje uključuje nove ili proširene reforme i ulaganja. Te mjere pridonose ostvarenju cilja plana REPowerEU koji se odnosi na neovisnost o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030. godine. Riječ je o projektima koji vezanim za energetsku obnovu zgrada, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije, rješavanje problema energetskog siromaštva i uskih grla u distribuciji električne energije, promicanje prometa s nultom stopom emisija, uvođenje prekvalifikacija radne snage radi stjecanja zelenih vještina, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom i diversifikacija opskrbe plinom…

U izmijenjenom hrvatskom planu stavlja se snažan naglasak na zelenu tranziciju te se 39 % dostupnih sredstava (u usporedbi s 40,3 % u izvornom planu) izdvaja za mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi.

Potiču se obnovljivi izvori energije

Novom reformom nastoje se povećati zelene vještine i kompetencije radnika iz trećih zemalja u građevinskom sektoru.
Proširenim reformama potiče se uvođenje energije iz obnovljivih izvora uspostavom novog sustava vlastite potrošnje, predviđaju se nove aktivnosti kojima se građani informiraju o zelenoj tranziciji i osiguravaju se dodatna sredstva za razvoj dodatnih strategija zelene urbane obnove.

Pet novih ulaganja povećat će prijenosne i distribucijske kapacitete elektroenergetskog sustava, uspostaviti gospodarstvo temeljeno na vodiku kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran, ojačati korištenje obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu, povećati kapacitet LNG terminala na otoku Krku te ojačati mrežu za transport plina prema Sloveniji i Mađarskoj. Proširenim ulaganjima nastoji se poduprijeti održivi promet, energetska učinkovitost i obnova zgrada nakon potresa te smanjiti energetsko siromaštvo.

Jaka potpora digitalizaciji

U revidiranom planu zadržana je jednaka digitalna ambicija kao i u izvornom planu te je 20 % dostupnih sredstava dodijeljeno za potporu digitalnoj tranziciji Hrvatske.


To uključuje digitalizaciju javnih usluga uspostavom Registra stanovništva, obitelji i kućanstava, koji pruža statističke podatke nužne za rad svih javnih tijela, uključujući poreznu upravu.

U prometnom sektoru, uvodi se novi projekt elektroničkog sustava naplate cestarine. Dodatna ulaganja u pametne energetske sustave i povezano skladištenje također pridonosi digitalnim ambicijama hrvatskog plana.

Osim transformativnih reformi i ulaganja iz izvornog plana, nove mjere uključuju i znatno proširenje ulaganja u škole kako bi se podržao jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava.

 

Pročitajte još