500 EURA NA IZDISAJU Sve je manje komada odbačene novčanice eura, ali zato je jedne druge dvostruko više

Polako, ali sigurno novčanica od 500 eura koja se prestala tiskati 2019. godine odlazi u povijest. Prema najnovijim podacima Europske centralne banke (ECB) u ožujku ih je u optjecaju bilo svega 293 milijuna komada, no još su uvijek sadržavale 9,4 posto ukupne vrijednosti svog gotovog euro novca u opticaju.

850 milijuna komada novčanica od 200 eura

Na kraju prvog tromjesečja 2023. godine novčanica od 500 eura u opticaju je bilo za 67 posto manje nego četiri godine ranije kada se tek prestala tiskati. Na kraju 2019. u eurozoni je cirkuliralo 446 milijuna novčanica od 500 eura.

No, tada je, pokazuju podaci, novčanica od 200 eura bila značajno rjeđa nego što je danas. Donekle i iznenađujuće, na kraju 2019. godine građanima eurozone u opticaju je bilo manje novčanica od 200 eura nego onih od 500, svega 413 milijuna komada.
Odluka EU da prestane tiskati novčanicu od 500 eura zato što se ispostavilo da je kao jedna od najvrjednijih novčanica u svijetu izrazito popularna u kriminalnim krugovima dovela je do porasta broja novčanica od 200 eura. Na kraju prvog tromjesečja 2023. količina novčanica od 200 eura u opticaju eurozone porasla je za 105 posto i sada ih je 850 milijuna komada te čine 10,9 posto vrijednosti svog gotovog novca eura u opticaju.

Svaka druga novčanica je ona od 50 eura

Novčanica od 50 eura, ujedno i najbrojnija novčanica eura među svima polako ali sigurno se penje prema udjelu od 50 posto, budući da je sa 14,2 milijarde komada u ožujku učinila 49,1 posto ukupnog broja euronovčanica.  Broj novčanica od 50 eura u optjecaju porastao je od kraja 2019. do kraja prvog tromjesečja 2023. za 27 posto sa 11,2 milijarde komada na 14,2 milijarde komada novčanica.

Novčanice od 500 eura će zauvijek zadržati svoju vrijednost i moći će se zamijeniti za druge novčanice eura u centralnim bankama zemalja eurozone.  Ipak, plaćanje novčanicom od 500 eura iako je legalno nije uobičajeno, zakonom ne može biti zabranjeno, ali postoji ‘rupa’ u propisima koja omogućuje trgovcima i ugostiteljima da novčanicu odbiju primiti.
Europska centralna banka još je prije 13 godina istaknula da ako trgovac nema dovoljno gotovine za povrat ostatka ili ako je razlika između cijene koju treba platiti i vrijednosti novčanice neproporcionalno velika može odbiti primiti novčanicu. ECB-u je važno da se posluje u dobroj vjeri, no kad je riječ o novčanici od 500 eura svatko je može odbiti na temelju ovakvog objašnjenja.

Za hrvatske potrošače riječ je o 3,7 puta većoj vrijednosti sadržanoj u jednoj novčanici nego što je bilo u kunama kada je najveći apoen bio novčanica od 1 000 kuna.

Euro, usporedimo li ga s američkim dolarom i britanskom funtom još je uvijek valuta s najvrjednijim pojedinačnim apoenom koji će u budućnosti kada se sve novčanice od 500 eura povuku iz opticaja biti 200 eura. Najveći apoen dolara je 100 dolara, a najveći apoen britanske funte je 50 funti.


 

Pročitajte još