ECB OPET PODIGLA KAMATE U manje od godinu dana kamata rasla s 0 na 3,75 posto

Kao što se je i očekivalo, Europska središnja banka podigla je za 25 baznih bodova tri ključne kamatne stope. Kako se navodi u obrazloženju, inflatorni pritisci su i dalje jaki. Povećanje kamate krenulo je u srpnju prošle godine i ovo je sedmo po redu. Prošlo povećanje bilo je u ožujku, ali za 0,5 posto.

Kamata na štednju od 3,25 posto

Referentna kamatna stopa za refinanciranje banaka porasla je na 3,75%, odnosno po toj stopi banke posuđuju novac od ESB-a.

Na 3,25 posto porasla je kamata na depozite, odnosno ona po kojoj banke mogu staviti višak sredstava, a onda se ta kamata, kao i ona za posuđivanje novca, odražava i na štediše. Kamatna stopa na za mogućnost posudbe na kraju dana povećana je na 4 posto. Nove kamatne stope primijenit će se od 10. svibnja.
‘Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija vratila na srednjoročnu ciljnu razinu od 2 % i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. ESB raspolaže instrumentima politike kojima može pružiti likvidnosnu potporu financijskom sustavu europodručja u slučaju potrebe. Nadalje, Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.’ – stoji u priopćenju ECB-a.

Smanjuje se otkup obveznica

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav ne reinvestira u cijelosti glavnice dospjelih vrijednosnih papira. Riječ je o prosječnim mjesečnim smanjenjima u iznosu od 15 milijardi eura do kraja lipnja 2023. Upravno vijeće očekuje da u razdoblju od srpnja 2023. više neće provoditi reinvestiranje u sklopu APP‑a.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije ( PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.
Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

 


Pročitajte još