Bijela kuga u EU: Od 200 milijuna kućanstava manje od četvrtina je s djecom, a svega tri posto obitelji živi s troje djece

Od 200 milijuna privatnih kućanstava koliko ih je bilo lani  u EU, nešto manje od četvrtine, 24,3 posto, bila su kućanstva s djecom.  Oko 10% kućanstava imalo je 1 dijete (12,1%) ili 2 djece (9,3%), dok je samo 3% kućanstava u EU imalo 3 ili više djece.

Većinom po jedno dijete u obitelji

Ukupno gledajući kućanstva s djecom, gotovo polovica kućanstava imala je 1 dijete (49,5%) u 2022., dok je 38,1% imalo 2 djece, a 12,4% je imalo  3 ili više djece. Slične omjere ima i naša zemlja.

Ukupan broj kućanstava u EU porastao je za 6,9% između 2012. i 2022. godine, no postotak kućanstava koja su uključivala barem 1 dijete smanjio se za 2,4 postotna boda u tom razdoblju, pokazuju objavljeni podaci Eurostata.
Najveći udio kućanstava s djecom zabilježen je u Slovačkoj (33,9%), Irskoj (32,2%) i Cipru (30,6%), a najmanji u Finskoj (18,4%), Njemačkoj (20,1%) i Nizozemskoj (21,8%).

Kućanstva s 1 djetetom bila su najzastupljenija u svim zemljama EU, osim u Nizozemskoj, gdje su kućanstva s 2 djece bila u većem postotku. Više od polovice kućanstava koje je imalo jedno dijete zabilježeno je u Portugalu, Bugarskoj, Rumunjskoj, Malti, Litvi, Latviji, Italiji, Španjolskoj i Mađarskoj. Kućanstva s 3 ili više djece bila su najrjeđa u svim zemljama EU-a. Njihov postotak među svim kućanstvima s djecom kretao se od 22,3% u Irskoj, 21,2% u Švedskoj i 19,0% u Finskoj, do 6,3% u Portugalu, 6,5% u Bugarskoj i 7,4% u Italiji.

Samo 69 tisuća kućanstava s troje djece u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je od oko 1,5 milijuna kućanstava oko 400.000 bila s djecom. Od toga njih 171,5 tisuća s jednim djetetom, 151,2 s dva djeteta i 68,9 tisuća s troje i više djece.
Hrvatska posljednjih godina ne samo da ima manji broj rođenih beba, nego i dodatno zbog iseljavanja ta je brojka sve manja. Spomenimo da u susjednoj Sloveniji 95,9 tisuća kućanstava ima jedno dijete, 90,1 tisuća dvoje djece i 30,1 tisuća troje i više djece, odnosno ima slične omjere kao i kod nas.

Zemlje poput Bugarske, Italije, Portugala, Rumunjske, Slovačke… imaju pak puno veću razliku između kućanstava s jednim djetetom i onih s troje i više te se kreće i do 9 puta više, naravno u korist onih s jednim djetetom.

Podsjetimo se, lani je u Hrvatskoj rođeno 2.625 djece manje nego godinu prije, a u šest ovogodišnjih mjeseci prema podacima Matice rođenih rođeno je gotovo tisuću beba manje nego u istom razdoblju lani.


Prema konačnim podacima DZS-a u cijeloj 2022. rođeno je 33.883 beba, a ovogodišnji trend pokazuje da bi ove godine moglo biti rođeno opet manje beba nego lani.  Lani su samo dvije županije imale porast broja rođenih beba – Šibensko-kninska i Bjelovarsko-bilogorska, a tek za nekoliko manje bilo je rođeno u Krapinsko-zagorskoj, Požeško-slavonskoj i Zagrebačkoj županiji. Najviše rođenih na 1.000 stanovnika imala je Međimurska županija.

 

Pročitajte još