10 NAJVAŽNIJIH TOČKI ZAKONA O EURU: Kune će se u euro mijenjati besplatno godinu dana, ali banka mora provjeriti identitet građanina i zbog 15.000 kuna

Vijeće Europske Unije danas će u 13 sati Hrvatskoj dati i konačnu potvrdu o uvođenju eura od 1. siječnja 2023. godine. Podsjetimo se, Europska komisija i Europska središnja banka početkom lipnja su objavile izvješća o konvergenciji po kojima je Hrvatska ispunila  kriterije za ulazak u europodručje.

Europska komisija u svojem izvješću je navela da je Hrvatska spremna za uvođenje eura od 1. siječnja 2023. Nakon što su provedene potrebne procedure i razgovori u Euroskupini i Europskom vijeću i nakon što je Europski parlament dao svoje pozitivno mišljenje, čeka se i konačna, više formalna, potvrda Vijeća EU i utvrđivanje tečaja po kojem će se konverzija kuna u euro obavljati.

Tako će Hrvatska, samo nakon dvije godine od ulaska u ERM II, točnije tek 906 dana provedenih u čekaonici za eurozonu, dobiti i potvrdu da euro može uvesti.
Za manje od dva mjeseca počinje dvojno iskazivanje cijena

Zakon o euru je spreman, a mi smo izdvojili smo 10 glavnih točaka koje Zakon donosi i koji su bitni u prilagodbi:

TRGOVINE I WEB SHOPPOVI MORAJU ISKAZATI OBJE CIJENE: Najkasnije od 5. rujna potrebno je krenuti s dvojnim iskazivanjem cijena – u kunama i eurima i ta obveza traje tijekom cijele sljedeće godine. To se odnosi na iskazivanje ukupnog iznosa plaća, ugovora o djelu, autorskih ugovora, obavijesti o mirovinskim primanjima.. Poslovni subjekt morat će dvojno iskazati cijenu robe i usluge uz primjenu fiksnog tečaja konverzije – u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi, na internetskoj stranici…

STANJE NA BANKOVNOM RAČUNU MORA BITI U DVIJE VALUTE: Banke će također morati iskazati dvojno, primjerice, visinu naknade, početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja na transakcijskom računu,  pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun,  iznos na bankomatu pri isplati gotovog novca te stanje računa, na ugovorima o  potrošačkom kreditu u kuni, kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni…
Obveza se odnosi i na iznose prema potrošačima koje iskazuju osiguravajuće kuće i lizing kuće, tijela javne vlasti na aktima i sl. usmjerenima prema potrošačima.. Kod mirovinskih fondova dvojno će se iskazivati neto vrijednost imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice, kao i ukupna vrijednost imovine na osobnom računu člana fonda.

PREDOPSKRBA EURIMA: Hrvatska narodna banka započinje predopskrbu banaka euronovčanicama najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura, a kovanica najranije tri mjeseca prije. Banka je dužna obavljati pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikroposlovnog subjekta gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000 eura najranije pet dana prije dana uvođenja eura ako je prethodno potpisana izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Prve eure građani će moći kupiti mjesec dana prije uvođenja eura. To je početni paket koji će sadržavati 33 kovanica eura, vrijednosti 100 kuna.


BESPLATNA ZAMJENA KUNA ZA EURE U BANKAMA: Banke će za sve potrošače 12 mjeseci od dana uvođenja eura mijenjati kune za euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, i to najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji bez naknade. Za veći iznos od toga može se zaračunati naknada. Uslugu konverzije tijekom sljedeće godine bez naknade obavljat će i FINA i Hrvatska pošta. Nakon tog razdoblja novčanice će se bez ograničenja moći zamijeniti u HNB-u, a kovanice sljedeće tri godine.

Svaka transakcija veća od 200.000 kuna mora se prijaviti

PROVJERA PORIJEKLA NOVCA: Banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta morat će prilikom zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura utvrditi i provjeriti identitet stranke pri svakoj jednokratnoj zamjeni u vrijednosti od 15.000 kuna i više. Za transakcije veće od 100.000 kuna moraju tražiti dokaz o porijeklu novca, a transakcije veće od 200.000 kuna prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca.

PRVA DVA TJEDNA 2023. JOŠ SE MOŽE PLATITI KUNAMA: Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od dana uvođenja eura. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, osim u iznimnim situacijama, ako nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u eurima, pa onda može i u kunama. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je u jednoj transakciji prihvatiti do najviše 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini. Bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju kod isplate od dana uvođenja eura isključivo koriste gotov novac eura.

19.01.2022., Dubrovnik – Ilustracija za novac, zamjenu novcanica, cuvanje novca doma.
Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

UPLATNICU U KUNAMA BANKA ĆE PROVESTI I NAKON POLA GODINE: Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru i tu mogućnost mora pružiti tijekom šest mjeseci od uvođenja eura. Banka je dužna omogućiti i tehničke pretpostavke za izvršenje naloga, uključujući korištenje 2D bar koda. I ostali pružatelji platnih usluga, nalog za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, moraju izvršiti u euru

Fiksne kamate ostaju iste, promjenjive se prilagođavaju euriboru

UKIDA SE NRS ZA KUNU: U ugovoru u kojemu je ugovorena promjenjiva kamatna stopa i gdje se kao ugovoreni parametar koristi NRS za kunu, nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se NRS za euro. Od dana uvođenja eura HNB će redovito tromjesečno objavljivati NRS za euro. U ugovoru u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa nakon dana uvođenja eura kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

POREZNI OBRASCI PREDAJU SE U KUNAMA DO KRAJA GODINE: Prijava poreza i drugih javnih davanja, za obračunska razdoblja koja završavaju prije dana uvođenja eura podnosi se u kuni. Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije dana uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje te sve druge obrasce i izvješća dostavljaju u euru. Obrazac JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća nakon dana uvođenja eura podnosi se u euru. Knjigovodstvena stanja na zadnji dan prije dana uvođenja eura u poreznim evidencijama preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

SVE DIONIČKE UDJELE TREBA PRERAČUNATI U EURO: Kod preračunavanja vrijednosnih vlasničkih papira, tržišnu vrijednost dionica na dan uvođenja eura Zagrebačka burza će preračunavati i iskazivati u euru, a dionička društva su dužna preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent. Isto se odnosi i na društva s ograničenom odgovornošću. Preračunavanje državnih obveznica i trezorskih zapisa na dan uvođenja eura provodit će Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD). Kod konverzije državnih obveznica, uvodi se (nova) nominalna vrijednost od 0,01 euro (1 eurocent) umjesto dosadašnje vrijednosti od jedne kune, a istovremeno se i povećava količina izdanih dužničkih vrijednosnih papira.

 

 

 

Pročitajte još