ČETIRI DANA DO EURA Sve do travnja na bankomatima samo novčanice od 10 i 20 eura

Idućih tjedan dana bit će u upotrebi tek svaki treći, odnosno oko 1300 od 4000 bankomata koliko ih je u Hrvatskoj. Preostalih 2700 bankomata je izvan funkcije kako bi se od 1. siječnja na njima mogli podizati euri.

Novčanica od 50 eura nakon travnja, a od 100 samo iznimno

Bit će to samo novčanice od deset i dvadeset eura.

Bankomati koji sada imaju samo kune gase se u ponoć 31. prosinca te će se iza Nove godine također puniti eurima kako bi od sredine siječnja svih četiri tisuće bankomata bilo u punoj funkciji. Kune su nacionalna valuta i jedino službeno sredstvo plaćanja još samo pet dana, nakon čega palicu preuzima euro. No, s kunama će se i nakon što službeno odu u povijest moći plaćati do 14 siječnja.
Prva tri mjeseca bankomati će davati samo novčanice od 10 i 20 eura, a od travnja dodat će im se i novčanice od 50 eura. Novčanica od stotinu eura nudit će se samo iznimno i to na mjestima gdje bankari procijene da puno ljudi podiže puno novca!

Nema naplate provizije na nijednom bankomatu do 15.siječnja

Tko ovih dana podiže novac iz bankomata može to slobodno učiniti u prvom aktivnom bankomatu na kojega naiđe, neovisno kojoj banci taj bankomat pripada.

Nijedna banka neće zaračunavati naknadu za podizanje novca tuđih klijenata sve do 15. siječnja kako bi u ovom prijelaznom razdoblju građani trošili manje vremena na potragu za bankomatima i lakše dolazili do gotovog novca
Inače, bankari tvrde da je prilagodba bankomata jedan od najzahtjevnijih elemenata procesa uvođenja eura. Potrebno je nešto više od 40.000 bankomatskih kazeta prilagoditi za nove dimenzije novčanica eura, koje su drugačije u odnosu na novčanice kuna. Također, za svaki bankomat je potrebna softverska prilagodba i inicijalizacija novih bankomatskih kazeta što zahtijeva fizički dolazak na lokaciju.

Svim se građanima savjetuje da na prijelazu iz stare u novu godinu pribave onoliko gotovog novca koliko misle potrošiti, svejedno jesu li to kune ili euri jer su obje valute u prijelaznom razdoblju ravnopravno sredstvo plaćanja.


Pročitajte još