22 DANA DO EURA Hrvatska iz financijske omotnice 2014. -2020. godine povukla gotovo 80 posto EU novca

Europska komisija odobrila je Hrvatskoj  Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. godine vrijedan više od 1,5 milijardi eura.  Tako smo  među prvim zemljama EU kojima su odobreni svi programi u novom programskom razdoblju.

U idućoj omotnici i sredstva iz NPOO programa

Početkom studenoga Europska komisija je usvojila Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., vrijedan 5,2 milijardi eura. Nešto ranije program Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda gdje nam su na raspolaganju  2,2 milijarde eura te 244 milijuna eura kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

U sljedećem razdoblju osim sredstava iz EU fondova na raspolaganju su nam i sredstva iz NPOO-a.
Hrvatska će u okviru sporazuma o partnerstvu s Komisijom primiti ukupno 9 milijardi eura.

Što se tiče naše iskorištenosti sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine, prema zadnjim podacima iznosi 79,69 posto, što nas svrstava u sam vrh u odnosu na ostale zemlje EU. Posljednju usporedbu po zemljama Europska komisija ima za kraj lipnja.

Tada nam je iznos isplaćenih sredstava bio 72 posto te je iza nas bilo 12 zemalja, odnosno, bili smo na sredini po rezultatu isplaćenih sredstava.  Sada je taj rezultat zasigurno i bolji, jer nam je dinamika rasta velika. U nekoliko mjeseci smo skočili za gotovo osam postotnih bodova, a za više od 40 postotnih bodova u nepune 2,5 godine. Sredinom 2020. godine iskoristili samo 37 posto sredstava, a dvije i pol godine poslije blizu 80 posto.
Najviše EU novca iskoristila je Mađarska

Prema podacima od kraja lipnja najviše je sredstava iz fondova EU iskoristila Mađarska, 87 posto, pa Litva, Slovenija i Portugal, 84 posto, Estonija 81 posto, Nizozemska 80 posto…. Iza nas su primjerice Rumunjska, Luxemburg, Danska, Austrija, Belgija, Španjolska…

Hrvatskoj je na raspolaganju iz programskog razdoblja 2014. do 2020. ukupno 10,73 milijardi eura ili 80,85 milijardi kuna.

Do 01.prosinca  2022. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 13,77 milijardi eura, odnosno 128,35% dodijeljenih sredstava.


Ukupno je isplaćeno 8,55 milijardi eura ili 64,43 milijarde kuna, što je 79,69 posto dodijeljenih sredstava. Ovjereno je ukupno 6,92 milijardi eura ili 52,17 milijardi kuna, a što je  64,52 posto dodijeljenih sredstava.

Program za teritorijalnu integraciju težak 1,5 milijardu eura

Integrirani teritorijalni program vrijedan je 1,569 milijardi eura, a vezan je za Europski fond za regionalni razvoj te Fond za pravednu tranziciju.

Iznos od 554,76 milijuna eura izdvojen je za Industrijsku tranziciju hrvatskih regija, a za ulaganja u vozni park čistoga gradskog prometa, biciklističku infrastrukturu i digitalizaciju gradskog prometa na raspolaganju su sredstva od 146,55 milijuna eura. Velik dio dodijeljenih sredstva usmjerit će se na  integrirana ulaganja u gradovima i na otocima, a planirana sredstva iznose 682,76 milijuna eura. Iz Fonda za pravednu tranziciju osigurano je 185,8 milijuna eura.

Program konkurentnost i kohezija vrijedan je 5,2 milijardi eura, a omogućit će podizanje standarda življenja i otvoriti niz prilika za razvoj, pa i za nerazvijene dijelove Hrvatske i brdsko-planinskih područja. Fokus je  digitalizacija, ozelenjivanje i ulaganja u prometnu povezanost.

Kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali ulagat će se u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine za zaposlene i nezaposlene, s naglaskom na mlade, ulagat će se u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja , u socijalno uključivanje najranjivijih, u zdravstveni sustav i razvoj politike dugotrajne skrbi..

 

Pročitajte još