VELIKA ANKETA PORTALA EURODNEVNO: Što želite na novčanici eura: Ptice, rijeke, ruke, obrise ili vrijednosti EU?

Novčanice eura još se nisu niti uvriježile u našim novčanicima, još uvijek se navikavamo na mostove i vrata kojima su oslikane, a već moramo razmatrati kakve će biti nove novčanice valute koja je zajednička za 20 država članica Europodručja kojem je Hrvatska pristupila 1. siječnja ove godine.

Dvije godine ranije Europska centralna banka pokrenula je proces razvoja nove serije novčanica, a sada je pozvala sve građane eurozone da u anketi daju svoje mišljenje o tome kako žele da im novac izgleda.

Kako glasovati i sudjelovati u anketi 

Građani mogu birati među sedam tema onu za koju bih htjeli da iz nje proizađu motivi za nove novčanice eura. Neke su teme, tumači se u anketi apstraktnije od drugih, no u anketi su detaljno opisane i građane se moli da prije nego što odgovaraju na pitanja taj opis i pročitaju. U pitanjima se od građana traži da odgovore koliko im se tema sviđa te što im se sviđa kod te teme.
Anketa, otvorena od 10. srpnja do 31. kolovoza ove godine dostupna je na poveznici: https://epsilon.escb.eu/limesurvey3/486783?lang=hr.

O redizajnu eura već se razgovaralo u fokus grupama koje su dale moguće teme za buduće euro novčanice. Savjetodavna skupina za zadužena za odabir tema koju čini po jedan stručnjak iz svake države europodručja dostavio Upravnom vijeću ESB-a uži izbor novih tema o kojima će se u anketi izjasniti građanke i građani Eurozone.

Osim online ankete, ESB će provesti i istraživanje na reprezentativnom uzorku stanovnika europodručja. Upravno vijeće ESB-a trebalo bi odabrati buduću temu do 2024. Uslijedit će natječaj za dizajn novih novčanica, nakon čega će se ESB iznova savjetovati s javnošću te će konačnu odluku donijeti Upravno vijeće.
Sedam tema za odabir

Budućnost pripada vama

Tema je posvećena je Europljanima i njihovoj sposobnosti da izgrade europsku budućnost vodeći se svojim idejama i svojom vizijom. Njome se slavi svaki Europljanin i svaka Europljanka, njihove vještine i njihova vizija, na područjima od znanosti i tehnologije do umjetnosti.

U obrazloženju teme ističe se kako ideje i inovacije koje će odrediti europsku budućnost leže duboko u svakom Europljaninu i svakoj Europljanki. Motivi za tu temu prikazuju nositelje kolektivne mašte kojom će se izgraditi ta zajednička budućnost i izražava se neograničeni potencijal Europljana i Europljanki.


Predlaže se da na novčanicama bude obris koji bi mogao biti bilo čiji, zajedno s motivima povezanim s različitim područjima kao što su znanost, primjerice astronomija povezana sa zanimanjem i područjem stručnosti, primjerice – astronautima.

Europska kultura

Tema je bogat i   raznolik mozaik kulturnog i kreativnog izražaja koji smo naslijedili od prošlih generacija Europljana i koji ćemo povjeriti budućim generacijama. Europska kultura uči svaku generaciju Europljana o prošlosti i priprema je za budućnost, istodobno pridonoseći koheziji i blagostanju naših društava.

U obrazloženju teme navodi se kako bogato europsko nasljeđe i donamični dinamični kreativni sektori jačaju europski identitet i stvaraju zajednički osjećaj pripadnosti, a Kultura promiče zajedničke vrijednosti, uključivost i dijalog u Europi i širom svijeta i zbližava nas.

Novčanice bi, predlaže se,  mogle prikazivati spomenike, znanstvena postignuća ili likovna, književna i glazbena djela te njihove tvorce. Na jednoj novčanici moglo bi, na primjer, biti prikazano poznato europsko likovno djelo i njegov autor.

Europske vrijednosti u prirodi

Tema predstavlja šest vrijednosti Europske unije (EU) koje su definirane u Ugovoru iz Lisabona: ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokraciju, jednakost, vladavinu prava i ljudska prava. Tom se temom pokazuje i naša povezanost s okolišem i prirodom te poštovanje prema njima. Tumači se kako je Europa mjesto za život, ali i za ideje jer EU nije samo organizacija već i skup vrijednosti. Temom se ističe uloga europskih vrijednosti u izgradnji Europe i te se vrijednosti povezuju s poštovanjem prema prirodi i sa zaštitom okoliša. Na svakoj bi novčanici, predlaže se, mogla biti prikazana jedna od tih vrijednosti kao ljudska aktivnost, zanimanje ili građevina, zajedno s motivima prirodnih krajolika u Europi. Na novčanici na kojoj bi bila prikazana demokracija mogli bi biti motivi Europskog parlamenta, postupka glasovanja dizanjem ruke ili europskog morskog krajolika s plažom, na kojoj je svako zrno pijeska važno, baš kao što je važan i svaki europski građanin.

Naša Europa i mi

Ova tema slavi pojedinačni i kolektivni život stanovnika Europe motivima šest aktivnosti bivanja, djelovanja, razmišljanja, voljenja, komuniciranja i življenja. U obrazloženju teme stoji kako u međusobnim odnosima rastemo kao pojedinci, ali i kao članovi zajednice, imamo svoje priče, ali i identitete, no kao Europljani imamo i zajednički identitet. U okviru ove teme na svakoj bi novčanici mogao biti motiv koji prikazuje našu individualnost zajedno sa simbolima zajedničkih europskih vrijednosti i aspiracija. ”Komuniciranje” bi primjerice moglo biti prikazano motivom ljudskih usta i drugim motivima koji bi simbolizirali slobodu govora i bogatstvo jezika.

Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne

Tema je nadahnuta jednim od prvih zakonskih akata EU-a na području zaštite okoliša, takozvanom Direktivom o pticama, kojom se štiti svih 500 vrsta divljih ptica u Europskoj uniji. Ptice, tumači se, ne poznaju državne granice i simboliziraju slobodu kretanja. Njihova gnijezda podsjećajuna vlastitu želju za izgradnjom mjesta i društava u kojima ćemo stvarati i štititi budućnost te nas podsjećaju da dijelimo kontinent sa svim oblicima života koji omogućuju naš suživot.

Svaka bi novčanica, predlaže se, mogla biti u boji određene europske ptice i na sebi imati njezinu sliku, zajedno s odgovarajućim motivima godišnjih doba, europskih krajolika ili ljudskih aktivnosti. Na jednoj novčanici mogla bi biti sova, simbol mudrosti, zimski krajolik i ljudska aktivnost kojom se prikazuje znanje, na primjer znanost.

Rijeke: vodotoci života u Europi

Trema je nadahnuta europskim krajolicima i spaja prirodna čuda Europe sa širim temama međusobne povezanosti i održivosti.

Tumači se kako Europske rijeke prelaze granice, povezuju nas međusobno i s prirodom te su  simbol dinamičnog kontinenta koji se stalno mijenja. Rijeke omogućuju naš život i podsjećaju nas na duboke izvore zajedničkog života. Ističe se obveza brige o rijekama.   Na novčanicama bi, predlaže se, mogli biti prikazani dijelovi europskih rijeka koje prelaze granice, od izvora prema moru, kroz surove planinske klance, preko kultiviranih krajolika i kroz velike gradove, od osame i tišine do gradske vreve.

Ruke: zajedno gradimo Europu

Tema je nadahnuta motom Europske unije „Ujedinjeni u raznolikosti” i posvećena svima koji su stvarali Europu. Tema predstavlja šest vrijednosti EU‑a koje su definirane u Ugovoru iz Lisabona: ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokraciju, jednakost, vladavinu prava i ljudska prava. Te su vrijednosti prikazane motivima ruku kako bi se vrijednostima EU-a dala neposrednost i kako bi se one povezale s ljudima.

Ruke su, tumači se, svima poznate, ali svi se parovi ruku razlikuju. Rukama su izgrađeni Europa, njezina fizička infrastruktura, umjetničko nasljeđe i postignuća. Ruke grade, tkaju, liječe, poučavaju, povezuju nas i vode. Ruke govore o radu, godinama i odnosima, o nasljeđu, povijesti i kulturi.

Ovom se temom odaje počast rukama koje su izgradile Europu i koje ju i dalje iz dana u dan grade.

Na jednoj novčanici, predlaže se, mogla bi biti prikazana europska vrijednost vladavine prava kao ruka koja drži vagu.

 

 

Pročitajte još