NOVA PRAVILA ZA BANKE: Za osnivanje banke minimalno 5 milijuna eura kapitala, a bonusi ograničeni na 50.000 eura

U nizu zakona koji se mijenjaju zbog uvođenja eura u hrvatski monetarni sustav promijenio se i  Zakon o kreditnim institucijama.

Inicijalni kapital banaka u eurima

Izmjene Zakona koje je Vlada predložila na sjednici, odnose se prije svega na prilagodbu određenih definicija u kojem se iznosi u kunama zamjenjuju iznosima u eurima, izmjene iznosa inicijalnog kapitala kreditnih institucija, iznosa relevantnog za odlučivanje o poslovanju s osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom te iznosa novčanih kazni predviđenih za kršenje zakonskih odredbi.

Od sljedeće godine inicijalni kapital banke iznosit će, umjesto u kunama, najmanje 5 milijuna eura, inicijalni kapital štedne banke  najmanje 1 milijun eura, a stambene štedionice najmanje 2,5 milijuna eura.
Mali primici zaposlenika kreditne institucije, odnosno bruto varijabilni primici na godišnjoj osnovi neće moći prelaziti iznos od 50.000 eura i neće činiti više od jedne trećine njegovih bruto ukupnih primitaka na godišnjoj osnovi. Sada je taj prag  bio 200.000 kuna i također ne čini više od jedne trećine bruto ukupnih primitaka zaposlenika na godišnjoj osnovi.

Proširen katalog kaznenih djela koja priječe upravljanje bankama

Prilikom preračunavanja kunskih iznosa u eurske iznose korišteni su izvorni iznosi propisani u eurima u slučajevima kada su isti propisani pravnom stečevinom. U slučajevima kad iznos nije izvorno određen relevantnom direktivom, postojeći iznos u kunama je preračunat primjenom fiksnog tečaja konverzije između eura i kune.

U izmjenama se tako i navodi da će nadzorni odbor male i jednostavne kreditne institucije biti dužan osnovati odbor za rizike, odnosno da iznimno, kao i do sada, može kombinirati odbor za rizike s revizijskim odborom.
Nadalje, proširen je katalog kaznenih djela koja se uzimaju u obzir kod izdavanja prethodne suglasnosti dioničarima kreditne institucije, članovima uprave i članovima nadzornog odbora kreditne institucije, pri čemu su u katalog kaznenih djela dodana kaznena djela težeg karaktera koja u bitnome utječu na procjenu primjerenosti spomenutih osoba.

Izmjenom zakona usklađuju se pojmovi određeni Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava kao npr. instrumenti sanacije, ovlast za sanaciju te sanacijska uprava. Usklađeni su pojmovi s pravnom stečevinom Europske unije, pa će se ubuduće koristiti pojam osnovni, a ne priznati u kontekstu ograničavanja velikih izloženosti te su ispravljena pozivanja (npr. u dijelu javne objave kreditne institucije).

HNB ulazi u puno članstvo

Danom uvođenja eura prestaje bliska suradnja i započinje puno članstvo Hrvatske narodne banke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu te je između ostaloga, i zbog toga,  u predloženim izmjenama Zakona o kreditnim institucijama prilagođen važeći Zakon na način da se izvan snage stavljaju odredbe kojima se uređuju procesi i postupanja u uvjetima bliske suradnje.


Izmijenjene su i odredbe temeljem kojih je Hrvatska narodna banka postupala sukladno uputama Europske središnje banke (npr. u postupcima izdavanja i ukidanja odobrenja za rad kreditnim institucijama te odobravanje internih modela).

Od 1. listopada 2020. Europska središnja banka je naime postala nadležna za nadzor značajnih institucija u Republici Hrvatskoj, za zajedničke postupke za sve nadzirane subjekte i za nadgledanje nadzora manje značajnih institucija.

 

 

Pročitajte još