TKO NE MORA IMATI DVOJNO ISKAZANE CIJENE? Čak 285 prekršaja u 7 dana jer nisu prikazali tečaj i cijene u kuni i euru

Iako se hrvatsko gospodarstvo za uvođenje eura priprema već gotovo cijelu ovu godinu tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata u svega je sedam dana utvrdila 285 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, izvijestili su na službenoj stranici euro.hr.

Provjerili cijene na 515 mjesta

Inspektori su provjeravali stanje na terenu od 5. rujna, kada je počelo obvezno iskazivanje cijena u kako u kuni tako i u euru, a u sedam dana tržišna je inspekcija obavila 515 inspekcijskih nadzora od čega se 352 odnosi na trgovine, a 163 nadzora tiču se pružatelja usluga poput frizerskih ili usluga popravka.

Tržišna inspekcija je pronašla više prekršaja od turističke, a najviše se kršila odredba o dvostrukom iskazivanju cijena u čak 89 slučajeva dok je u 81 slučaju zabilježeno kako poslovni subjekti nisu na ispravan način iskazali fiksni tečaj konverzije koji mora biti prikazan u punom iznosu 1 euro vrijedi 7,53450 kuna te biti istaknut na vidljivom mjestu.
Niz je iznimaka od dvostrukog iskazivanja cijena, no jedno  pravilo vrijedi za sve trgovce. Na računu koji daju potrošaču iznos koji on plaća mora biti iskazan u obje valute. Inspektori su našli šest slučajeva u kojima su trgovci prekršili to pravilo, a troje nisu pravilno preračunali iznose u euro niti su ih ispravno zaokružili.

Podsjetimo, cijene u kunama u eure se smiju preračunavati samo korištenjem fiksnog tečaja konverzije, a pri zaokruživanju moraju se poštivati matematička pravila prema kojima se druga decimala smije povećati za jedan samo ako treća decimala iznosi pet ili je veća od toga.

Turistička inspekcija pronašla 106 nepravilnosti

Turistička inspekcija malo zaostaje za tržišnom pa su oni u sedam dana zabilježili 106 prekršaja, od čega se 71 odnosi na neiskazivanje cijena u obje valute, a 28 na nepravilno isticanje fiksnog tečaja konverzije dok iznos u obje valute nije bio prikazan na računima u sedam slučajeva.
Zaključujući iz priopćenja budući da je riječ o prvom nadzoru svi koji ni do početka rujna nisu uspjeli usvojiti osnovna pravila o uvođenju eura zaradili su upozorenje, no nisu odmah i novčano kažnjavani. Državni inspektorat nastavit će nadzirati sve obveznike dvojnog iskazivanja cijena s ciljem zašite i informiranja potrošača.

Inače, poslovni subjekti koji su obvezni dvojno iskazivati cijene mogu biti kažnjeni s 20 do 100 tisuća kuna kazne, no takve kazne sudeći prema dosadašnjim najavama iz institucija zaduženih za praćenje uvođenja eura nitko neće dobiti bude li uhvaćen u prekršaju prvi put.

Cijenu u obje valute potrošači ne trebaju očekivati na prodajnim automatima i kioscima, u pogonima obiteljskih gospodarstava (OPG) ili kod privatnih turističkih iznajmljivača te na sajmovima, izložbama i promocijama knjiga.


Dvojne cijena nisu obvezne na zaslonima blagajni ni na OPG-ovima

Građani mogu Državnom inspektoratu prijaviti one trgovce koji ne iskazuju cijene u obje valute. Pri tome treba imati na umu da cijene ne moraju biti iskazane u kuni i euru na totemima benzinskih postaja, agregatima, električnim punionicama ili na zaslonima blagajni u trgovinama i to zbog poštivanja načela da će od te obveze biti izuzeta ona prodajna mjesta kojima bi dvostruko iskazivanje cijena stvorilo prevelike troškove.

Međutim, važno je naglasiti da u slučaju da automat izdaje račun na računu mora biti ispisana cijena u obje valute. Tako primjerice automat za prodaju vode ili čokoladica neće morati imati dvostruke cijene, ali će automati za naplatu parkiranja na kojima cijena može biti istaknuta samo u kunama morati moći izdati račun u obje valute budući da i inače izdaju račun.

Ako je karta ili ulaznica istovremeno i račun, poput primjerice karte za prijevoz  tada cijena mora biti navedena u kunama i u eurima, no ako se račun tiska odvojeno tada do kraja godine mogu sadržavati cijenu samo u kunama. Međutim, cijena karata i ulaznica mora biti vidljivo iskazana u obje valute i na cjeniku.

Darovne kartice u kunama vrijede, povratna naknada 7 centi

Darovne kartice na kojima je već otisnut iznos koji se njima daruje ne moraju se mijenjati kada započne razdoblje dvostrukog iskazivanja cijena, odnosno do kraja godine mogu se prodavati i poklanjati kartice s otisnutim iznosima u kunama.

Međutim, iznos koji se daruje karticom mora se jasno prikazati i u euru na etiketi, polici, naljepnici. Budući da se zamjena kune eurom događa na smjeni prosinca i siječnja važno je naglasiti da će sve poklon kartice s kunskim iznosima vrijediti i nakon uvođenja eura, a trgovci su dužni iznose na karticama preračunati u euro po fiksnom tečaju konverzije uz poštivanje pravila preračunavanja i zaokruživanja.

Vrijednost povratne naknade na ambalaži ne mora se dvostruko iskazivati, a sva roba u ambalaži s vrijednošću povratne naknade u kunama može se prodavati i nakon uvođenja eura do isteka zaliha. Međutim, kada se vrijednost povratne naknade za ambalažu ističe zasebno na regalima ili policama tada mora biti dvostruko prikazana. Umjesto 50 lipa, povratna naknada za plastičnu bocu iznosit će sedam eurocenti.

Taksimetri se ne moraju prilagođavati prikazivanju cijena u obje valute, međutim račun za vožnju taksijem mora sadržavati cijenu u kunama, fiksni tečaj konverzije i cijenu u eurima.

Pročitajte još