PRERAČUNAVANJE KREDITA U EURE Hrvatska udruga banaka tvrdi: Uvođenje eura neće dovesti do rasta kamata!

Dva tjedna prije uvođenja eura, banke i financijske institucije će za ugovore o kreditima ili leasingu, koji imaju promjenjivu kamatnu stopu,  napraviti novi izračun kamatne stope.

Cijelo objašnjenje dala je Hrvatska udruga banaka, s naglaskom da sve te  promjene zbog uvođenja eura neće dovesti do porasta kamata! Kada se objavi prvi NRS za euro, tada će taj parametar odrediti „pravila igre“ u budućem formiranju kamatne stope, napominju u HUB-u.

Oko 18 posto kredita ugovoreno je s varijabilnom kamatom

Kod promjenjivih kamatnih stopa neće se mijenjati niti jedan parametar, osim Nacionalne referentne stope (NRS) za kunu. Umjesto NRS-a za kunu koristit će se odgovarajući NRS za euro. Građanima i tvrtkama koji imaju kredite s fiksnom kamatnom stopom, ugovorenom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamata se neće mijenjati.
„Pad premije rizika Hrvatske zbog članstva u europodručju mogao bi smanjiti kamatne stope na kredite državi, odnosno ublažiti njihov porast u okolnostima zaoštravanja globalnih uvjeta financiranja i općeg porasta premija rizika. Uvođenje eura, koje je već dovelo do poboljšanja kreditnog rejtinga Hrvatskemože biti jedan od elemenata koji će amortizirati utjecaja porasta referentnih kamatnih stopa na kamatne stope na kredite u Hrvatskoj. Iznimka su postojeći krediti kojima je kamatna stopa vezana za euribor, a takvih je, za građane, otprilike 18 posto ukupnih kredita s varijabilnom kamatnom stopom“, kazala je za portal euro.dnevno u intervjuu zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek.

Sve kamatne stope, bilo kojih kredita, a fiksne su, ostaju nepromijenjene.

Novi izračun kamate do 15.prosinca 2022. godine

U izračunima kamatne stope gdje su korišteni bilo koji parametri za kunu, a to su: NRS za kunu, prinos na trezorske zapise ministarstva financija u kuni i prosječna kamatna stopa na depozite građana u kuni ‘prebacit’ će se u NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti, prinos na trezorski zapis ministarstva financija u euru s početkom primjene tako izračunate kamatne stope pri prvom redovitom obračunu kamate počevši od dana uvođenja eura i u parametar prosječne kamatne stope na depozite građana u euru.
Najmanje 30 dana prije uvođenja eura, odnosno 1. prosinca 2022., HNB će objaviti privremeni NRS  izračunat na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valutama kuna (bez valutne klauzule) i euro (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru), za sve obuhvate i sve ročnosti za sva referentna razdoblja.

Dva tjedna prije uvođenja eura banke i financijske institucije kroz ugovore o kreditu i lizingu napravit će, kao što smo spomenuli, novi izračun kamatne stope za one koji imaju promjenjivu stopu.

Od Nove godine NRS za euro određuje pravila igre

I to na način da ako je privremeni NRS manji od NRS-a koji se do tada primjenjivao, marža banke ili financijske institucije ostaje ista, a konačan iznos kamate stope se smanjuje za apsolutni iznos razlike između te dvije vrijednosti. Ako je  privremeni NRS veći od NRS-a koji se do tada primjenjivao, kamatna stopa ostaje nepromijenjena, a banka i financijska institucija smanjuju svoju maržu s početkom primjene tako izračunate kamatne stope pri prvom redovitom obračunu kamate počevši od dana uvođenja eura.


Od prvog dana 2023. godine HNB će redovito tromjesečno objavljivati NRS za euro izračunati na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valuti euro, uključujući i izvore sredstava i troškove u valuti kuna te kuna s valutnom klauzulom u euru za razdoblja prije dana uvođenja eura, za sve obuhvate i ročnosti.

Dakle, promjenjive kamatne stope mogu biti iste ili manje. Kada se objavi prvi NRS za euro, tada taj parametar određuje „pravila igre“ u budućem formiranju kamatne stope, napominju u HUB-u.

 

 

 

Pročitajte još