HRVATSKE PLAĆE U EURIMA: U samo četiri sektora u Hrvatskoj u prosjeku se zarađuje više od 1000 eura mjesečno

Najviša prosječna neto plaća isplaćena u Hrvatskoj za 2021. godinu je iznosila 1272 eura preračunato iz kuna po fiksnom tečaju konverzije koji će se koristiti prilikom uvođenja eura kao nove službene valute u Hrvatskoj.

Sektor informacija i komunikacija ima najveću prosječnu plaću

Ta je plaća iz sektora informacija i komunikacija 50,9 posto veća od prosječne plaće zaposlenih kod svih poduzetnika u Hrvatskoj pokazala je analiza Fine koju je objavila Hina. Zbog nužnosti navikavanja na euro u domaćem platnom prometu sve smo plaće iz Fininog izvješća preračunali u iznose u euru. Već spomenuta najveća prosječna neto plaća od 1272 eura u sektoru informacija i komunikacija u 2021. je bila 8,3 posto veća od prosječne neto plaće u istom sektoru 2020.godine.

U prošloj 2021. godini prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod 144.259 poduzetnika koji su obveznici poreza na dobit uz izuzeće financijskih institucija iznosila je 843 eura i bila je 6,1 posto veća u odnosu na prosječnu plaću iz 2020. godine kada je iznosila 794 eura.
Prosječna neto plaća u prerađivačkoj industriji iznosila je 866 eura, 7,3 posto više nego 2020.,  a u trgovini 827 eura, uz rast od 6,8 posto u odnosu na 2020.,  dok je prosjek neto plaće u građevinarstvu bio 743 eura i ona je bila veća nego 2020. za 4,2 posto.

Zaposleni u rudarstvu i vađenju sirove nafte u prosjeku zarađuju 1073 eura

Uz informacije i komunikacije u još samo tri grupacije djelatnosti prosječna je neto plaća veća od tisuću eura.

Prva je djelatnost opskrbe električnom energijom plinom, parom i poslovi klimatizacije gdje je prosječna neto plaća 2021. iznosila 1152 eura 4,7 posto više nego 2020.
Druga je rudarstvo i vađenje sirove nafte s prosječnom neto mjesečnom plaćom od 1073 eura i ona je bila 1,6 posto manja od prosjeka godinu dana ranije. Treća je grupacija financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja s prosječnom neto plaćom od 1056 eura koja je na godišnjoj razini porasla za 4,4 posto.

Prva plaća u eurima bit će isplaćena u siječnju 2023. godine

U turizmu i ugostiteljstvu neto prosječna plaća je iznosila 678 eura, dok su najniže prosječne neto plaće obračunate u sektoru obrazovanja 663 eura, ostalim uslužnim djelatnostima također 663 eura (u kunama je razlika plaće u jednoj kuni), te potom u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 670 eura.

Ulaskom u eurozonu Hrvatska će se pridružiti članicama s nižim prosječnim plaćama, a prva plaća isplaćena u eurima bit će ona za prosinac 2022. godine ako se isplaćuje u siječnju 2023. godine. Zaposlenima će plaća biti isplaćena na isti račun kao i do sada, a taj će se račun automatski i bez troška konvertirati iz kunskog u eurski račun.


Međutim, ako građani danas imaju devizne račune na kojima drže samo eure za štednju ili slično sada će imati dva računa u eurima pa ako ne žele imati oba jedan mogu besplatno zatvoriti u roku od 60 dana od uvođenja eura, dakle do početka ožujka 2023. godine nakon čega bi im banke mogle obračunati naknadu za zatvaranje jednog od računa.

 

Pročitajte još