DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA: Naknada za povrat ambalaže umjesto 50 lipa bit će 7 euro centi

Obveza dvojnog iskazivanja cijena počinje kao i nova školska godina, u ponedjeljak 5. rujna. Tada će sve potrošačke cijene na hrvatskom tržištu morati biti osim u kuni iskazane i u euru. Ipak, veliki trgovački lanci i brojni restorani i kafići već izdaju račune s dvije valute. Neki su se na to odlučili čak i prije nego smo dobili konačno utvrđen tečaj preračunavanja kune u euro.

Nema dvojnih cijena na totemima benzinskih crpki

Svako pravilo ima svoje iznimke, pa tako i pravilo o dvostrukom iskazivanju cijena, pa će na nekim mjestima i proizvodima do kraja 2022. godine cijene biti izražene samo u kunama, a nakon 1. siječnja 2023. samo u eurima. Na tim će mjestima biti potreban dodatni oprez. U nastavku donosimo sve iznimke od obveze iskazivanja cijena u obje valute.
Totemi benzinskih postaja, agregati, električne punionice…

– Cijene će do kraja godine biti iskazane samo u kunama jer bi bilo preskupo i prekomplicirano, a u slučaju totema na benzinskim postajama i neizvedivo iskazivanje cijena u dvije valute. Iako cijena litre benzina neće morati biti dvostruko iskazana na navedenim mjestima, na računu će se morati prikazati u obje valute uz jasno istaknut fiksni tečaj konverzije.

Potrošači se ne trebaju iznenaditi ni izostanku cijene u eurima na zaslonu blagajne u trgovini ili na samoposlužnim uređajima. Dvostruke cijene ne moraju biti uvrštene niti u uređaje za samoočitovanje cijena niti na TV sučeljima koje služe prodaji.
Automati, štandovi, sadnice i kiosci…

Prodajni će automati zadržati cijenu samo u kunama do kraja godine, a dvostruko iskazane cijene potrošači neće naći niti na tržnicama, ali niti na štandovima i prodajnim klupama koje se nalaze unutar trgovačkih centara. Kiosci također neće morati dvostruko iskazivati cijene, a kioskom se prema Smjernicama za prilagodbu gospodarstva uvođenju eura smatraju prodajna mjesta s ograničenim asortimanom u kojem nije predviđen ulazak potrošača u prodajni prostor.

U proizvodnjom pogonima OPG-ova dvostruke cijene nisu obvezne, kao ni u spremištima i trapilištima gdje se prodaju poljoprivredne sadnice. Privatni iznajmljivači smještaja do kraja ove godine za sve robe i sluge koje prodaju mogu zadržati cijene samo u kunama.


Na karti nema dvojne cijene, ali na računu za kartu mora biti

Izložbe, knjige na promocijama ili sladoled na škrinji

Obveze dvostrukih cijena oslobođeni su i sajmovi i izložbe, odnosno sve što spada pod prigodnu prodaju, poput prodaje umjetničkih djela na izložbama ili knjiga na promocijama.

Cijena samo u kuni dovoljna je i za svu pokretnu prodaju pa se u rujanskoj podsezoni ne treba nadati da će uz škrinje sladoleda na kotačima uz kunske biti istaknute i cijene u eurima osim ako prodavatelji sami požele istaknuti ih. Međutim, važno je naglasiti da u slučaju da automat izdaje račun na računu mora biti ispisana cijena u obje valute. Tako primjerice automat za prodaju vode ili čokoladica neće morati imati dvostruke cijene, ali će automati za naplatu parkiranja na kojima cijena može biti istaknuta samo u kunama morati moći izdati račun u obje valute budući da i inače izdaju račun.

Karte i ulaznice

Ako je karta ili ulaznica istovremeno i račun, poput primjerice karte za prijevoz  tada cijena mora biti navedena u kunama i u eurima, no ako se račun tiska odvojeno tada do kraja godine mogu sadržavati cijenu samo u kunama. Međutim, cijena karata i ulaznica mora biti vidljivo iskazana u obje valute i na cjeniku.

Taksimetar se do kraja godine vrti samo u kunama

Darovne i poklon kartice u kunama će vrijediti i 2023.

Darovne kartice na kojima je već otisnut iznos koji se njima daruje ne moraju se mijenjati kada započne razdoblje dvostrukog iskazivanja cijena, odnosno do kraja godine mogu se prodavati i poklanjati kartice s otisnutim iznosima u kunama. Međutim, iznos koji se daruje karticom mora se jasno prikazati i u euru na etiketi, polici, naljepnici. Budući da se zamjena kune eurom događa na smjeni prosinca i siječnja važno je naglasiti da će sve poklon kartice s kunskim iznosima vrijediti i nakon uvođenja eura, a trgovci su dužni iznose na karticama preračunati u euro po fiksnom tečaju konverzije uz poštivanje pravila preračunavanja i zaokruživanja.

Naknada za povrat ambalaže 

Vrijednost povratne naknade na ambalaži ne mora se dvostruko iskazivati, a sva roba u ambalaži s vrijednošću povratne naknade u kunama može se prodavati i nakon uvođenja eura do isteka zaliha. Međutim, kada se vrijednost povratne naknade za ambalažu ističe zasebno na regalima ili policama tada mora biti dvostruko prikazana. Umjesto 50 lipa, povratna naknada za plastičnu bocu iznosit će sedam eurocenti.

Taksimetar

Taksimetri se ne moraju prilagođavati prikazivanju cijena u obje valute, međutim račun za vožnju taksijem mora sadržavati cijenu u kunama, fiksni tečaj konverzije i cijenu u eurima.

Pročitajte još