DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA: Plaće, mirovine i otpremnine moraju biti iskazane u kunama i eurima

Najkasnije za dva mjeseca poslodavci će morati dvojno iskazivati ukupan iznos plaće radnicima, naknade, otpremnine dok se putni nalozi se neće trebati dvojno iskazati, suprotno prvotnom prijedlogu.

I autorski honorari trebaju biti iskazani dvojno

Kako stoji u Zakonu o uvođenju eura,  a koje pojašnjava u uputama Ministarstvo gospodarstva, u razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac će biti dužan na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće (za vrijeme bolovanja, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr.), otpremnine i drugih materijalnih prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.) koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Poslodavac će, po želji, moći  i sve iznose na navedenim potvrdama iskazati dvojno.

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja naručitelji koji sklapaju ugovore o djelu i autorskopravne ugovore bit će dužni u takvim ugovorima dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju, uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili drugi isplatitelj mirovine bit će dužan na obavijesti o mirovinskim primanjima dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen umirovljeniku uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Odustalo se od dvojnog iskazivanja putnog naloga

Iako je prvotno u obvezu dvojnog iskazivanja bio uvršten i putni nalog, u konačnom Zakonu se je od toga odustalo.

Kako stoji u uputama, za prilagodbu sustava za obračun i isplate plaća odnosno naknada plaće i materijalnih prava u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, u informacijskim sustavima za obračun plaća bit će potrebna prilagodba Obrazaca prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Riječ je o obrascima – Obračunske isprave za isplatu plaće odnosno naknade – obrazac IP1, Obračunske isprave za isplatu otpremnine – obrazac IO1, Obračunske isprave neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće – obrazac NP1 te Obračunske isprave neisplaćene ili djelomično isplaćene otpremnine  – obrazac NO1.
Za prilagodbu sustava za obračun i isplate plaća odnosno naknada plaće i materijalnih prava, obrasci koji nisu u obvezi dvojnog iskazivanja, odnosno do datuma uvođenja eura iskazuju se u kunama, a od datuma prelaska na euro u eurima su Obrazac temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja  – Potvrda o plaći (R1) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  te Obrazac temeljem Pravilnika o porezu na dohodak – Obrazac POTVRDA (potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu) Porezne uprave Ministarstvo financija te JOPPD obrazac također Porezne uprave.

Potvrda o plaći za HZZO samo u kunama

U slučajevima kada se isplata neto plaće djelomično odvija na zaštićeni, a djelomično na redovni račun, potrebno je dvojno iskazati ukupan iznos koji se isplaćuje radniku na njegove račune (redovni i zaštićeni).

Izlist koji se traži o prosječnoj plaći – Potvrda o plaći, objavit će na svojim stranicama HZZO. Uglavnom, za dokumente koji će se izrađivati 15.1.2023. godine, za razdoblje od srpnja do prosinca ove godine, bit će iskazano u kunama u gornjem dijelu obrasca, ali će se preračunati u eure i zbrojiti te će se po formuli izračunati prosječna satnica rada i iskazati u eurima u donjem dijelu obrasca.


Ako će se dokument tražiti u travnju 2023., a za razdoblje od listopada ove godine do ožujka sljedeće godine, odnosno ako će postojati kombinacija plaće isplaćene u kunama i eurima, onda će se plaće isplaćene u kunama prikazati u kunama, a one u eurima prikazat u eurima. Za potrebe izračuna prosječne satnice rada plaće isplaćene u kunama će se preračunati u eure i zbrojiti s plaćama isplaćenima u eurima te će se u donjem dijelu obrasca iskazati prosječna satnica u eurima.

 

Pročitajte još