ZAKON O EURU: Banke će novčanice eura dobiti najmanje četiri mjeseca prije uvođenja eura, a mali dućani tek pet dana prije 1.1.2023. godine

Završila je rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o uvođenju eura pa se  donošenje zakona očekuje se u prvom dijelu godine. Prijelaz na euro, kako se navodi, trebao bi biti homogen i transparentan, kako bi svaki građanin imao priliku dobiti potrebne informacije i kako bi ih mogao s povjerenjem prihvatiti te postupati u skladu s njima.

Konkretno, u prijedlogu zakonu nalaze se glavne odrednice postupka uvođenja eura kao službene valute, utvrđuje se način i rok zamjene gotovog novca, utvrđuju pravila za preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro. Nadalje, sadržavat će mjere za zaštitu potrošača, posebice, obvezu dvojnog iskazivanja cijena i način praćenja primjene te obveze. Obveza dvojnog iskazivanja cijena nastupila bi najranije prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU o uvođenju eura, a obvezno prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura i završava, kako piše u prijedlogu, protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Plaćat ćemo u kunama, nazad dobivati eurocente

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, uz neka izuzeća. Također, tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je prihvatiti do 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji primjenjujući  propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini. Automati za igre na sreću, automati za zabavne igre i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura tijekom razdoblja dvojnog optjecaja. Nakon uvođenja eura bankomati i samoposlužni uređaji isključivo moraju koristiti gotov novac eura.
Obvezu dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima imat će i poslovni subjekti, kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i pružatelji financijskih usluga, a također i tijela javne vlasti prilikom izdavanja akata, ali i poslodavac prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa.

Bez naknade se mijenja do 100 novčanica i kovanica kuna po transakciji

Zakon će sadržavati i pravila za preračunavanje depozita, kredita i vrijednosnih papira, zatim odredbe u kojima će biti sadržano načelo pravnih instrumenata prema kojemu će postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti u kojima se iskazuje iznos u kunama i dalje vrijediti, pa odredbe o tome da je preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za sve besplatno, odredbe o naknadi za iznose gotovog novca iznad određenog limita, odredbe o zamjeni u Hrvatskoj narodnoj banci nakon isteka 12 mjeseci, koje će se obavljati bez naknade, zatim utvrđivanje načina  nadzora poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja.

Banke će za sve potrošače, kako se navodi u prijedlogu, 12 mjeseci od datuma uvođenja eura zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije bez naknade do 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. HNB je dužan nakon proteka 12 mjeseci od datuma uvođenja eura bez naknade zamjenjivati novčanice kune, bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.
U ugovoru u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa, ona ostaje ista i nakon datuma uvođenja eura, a tamo gdje je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, ostaje parametar kakav je bio ugovoren prije datuma uvođenja eura, navodi se u prijedlogu zakona, kao i to da će HNB najmanje 30 dana prije datuma uvođenja eura objaviti privremenu Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sustava.

Zakoni i ugovori u kojima se spominju kune vrijede i nakon uvođenja eura

Prilagodbe će biti neophodne u propisima, kojima se uređuje platni promet, porezni sustav, tržište kapitala, financijski sustav i trgovačko pravo. S druge strane, propise, koji samo u manjoj mjeri sadržavaju odredbe povezane s kunom, neće biti neophodno mijenjati u razdoblju do uvođenja eura jer se Prijedlogom zakona propisuje da se iznosi iskazani u kunama u svim pravnim instrumentima, što je pojam koji se odnosi na sve akte koji imaju pravni učinak, smatraju iznosima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

U prijedlogu zakona navodi se i da će središnja banka započeti s predopskrbom banaka gotovim novcem eura i to novčanicama eura najranije četiri mjeseca prije datuma uvođenja eura, a kovanicama eura tri mjeseca prije datuma uvođenja eura.


U razdoblju predopskrbe HNB obavlja prijevoz, uz pratnju policije, novčanica eura vlastitim specijalnim vozilima, a kovanica eura neobilježenim vozilima, sve u skladu s posebnim sigurnosnim procedurama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Banke će zatim obavljati posrednu pred opskrbu poslovnog subjekta, stambene štedionice, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i pružatelja financijske usluge gotovim novcem eura. Mikro poslovni subjekti dobit će eure bit će u iznosu ne većem od 10.000 eura najranije pet dana prije datuma uvođenja europske valute.

Pročitajte još