POVODOM 1.MAJA Radnika u EU ima 203 milijuna, a u Grčkoj se radi puno više sati nego u Nizozemskoj

Obilježili smo Međunarodni praznik rada.

Prema Eurostatovim podacima, u EU je 2022. godine bilo 202,8 milijuna zaposlenih, a veći udio činili su muškarci, njih 53,7%. Stopa zaposlenosti iznosila je 54,1%, najmanja stopa zabilježena je u Italiji, 45,1%, a najviša – 71,8% – zabilježena je na Islandu.

Najviše radnih sati u Grčkoj

Ako se gledaju prosječni tjedni sati rada, Grčka je zemlja u kojoj ih je bilo najviše – 39,7 – a u Nizozemskoj najmanje – 30,8. Europski prosjek iznosio je 35,9 sati rada na tjedan. Podaci Eurostata nadalje pokazuju da je u EU 7 posto zaposlenika radilo dulje od radnog tjedna i to se je pretežito odnosilo na samozaposlene osobe (30 posto od ukupno samozaposlenih u odnosu na 4 posto od zaposlenih osoba).
Dulje radno vrijeme najčešće je bilo među kvalificiranim radnicima u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (28% od ukupnog broja) i menadžerima (24%), dok je kod ostalih skupina zanimanja stopa bila manja od 8 posto.

Kako je Grčka zemlja s najviše radnih sati, tako je i vodeća po udjelu radnika s radnim vremenom duljim od radnog tjedna. Ukupno ih je takvih bilo 13 posto te po 10 posto u Francuskoj i Cipru. Najniže stope zabilježene su u Bugarskoj, Litvi i Latviji (po 1%). Hrvatska je isto pri dnu, s 4,4 posto radnika koji su dulje radili od predviđenih sati u radnom tjednu, dok je primjerice Slovenija na 5,7 posto.

U Hrvatskoj čak 1,7 milijuna zaposlenih

DZS je dao i nekoliko zanimljivih podataka s tržišta rada u našoj zemlji.
U razdoblju od 2018. do 2022. broj  zaposlenih je rastao, udio zaposlenih muškaraca uvijek je nešto veći u odnosu na udio žena, a u ukupnom broju zaposlenih najveći su udio imale osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prema Anketi o radnoj snazi, u Republici Hrvatskoj je u 2022. bilo 1,7 milijuna zaposlenih, što je za 52 tisuće, odnosno za 3,1% više u odnosu na 2018., dok se broj nezaposlenih osoba u odnosu na 2018. smanjio za 25 tisuća, odnosno za 16,2%, te je u 2022. iznosio 128 tisuća. Stopa zaposlenosti, tj. postotni udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu, iznosila je 48,7% u 2022., što je za 1,8 postotnih bodova više nego u 2018.

Najveći dio zaposlenih ima srednju stručnu spremu

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih uvijek je nešto manji nego udio muškaraca, a u 2022. godini iznosio je 46,2%.


Lani je najveći udio zaposlenih muškaraca bio zaposlen u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji (21,8%), kao rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači strojeva (14,4%) te u uslužnim i trgovačkim zanimanjima (13,2%), gdje je pak bilo najviše zaposlenih žena  (26,4%), dok su na drugome i trećemu mjestu bile znanstvenice, inženjerke i stručnjakinje (23,7%) te potom tehničarke i stručne suradnice (14,3%).

U proteklih pet godina nisu zamjetne znatnije promjene ni u udjelu zaposlenih prema stupnju obrazovanja, no u 2022. u odnosu na 2018. ipak je uočen pad udjela zaposlenih sa završenim osnovnoškolskim i nižim obrazovanjem, blago povećanje udjela zaposlenih sa srednjoškolskim obrazovanjem, dok je udio onih s visokim obrazovanjem ostao gotovo nepromijenjen.

 

Pročitajte još