ZABRINJAVAJUĆI PODACI Dok je meso sve skuplje, u Europskoj Uniji pada broj stoke, a najviše broj svinja. Hoće li nestati domaća šunka i pršut?

I dok se u posljednje vrijeme više bavimo poskupljenjima cijena mesa, Eurostat je objavio podatak o broju svinja, goveda, ovaca i koza u EU u 2022. godini, koji je, kao i u posljednjem desetljeću, bio u padu. Najviše je u godinu dana pao broj svinja, a u posljednjih deset godina – koza.

Lani samo 75 milijuna goveda

Krajem prošle godine imali smo na tržištu EU 134 milijuna svinja, što je 5 posto manje nego godinu prije,  75 milijuna goveda, 1 posto manje nego godinu prije, 59 milijuna ovaca, 2 posto manje na godišnjoj razini i 11 milijuna koza, odnosno 3 posto manje nego godinu ranije.

Statistike Njemačke i Danske izvijestile su o smanjenju broja svinja, a to čini više od polovice ukupnog smanjenja u EU.
Na Njemačku se odnosi 33 posto, a na Dansku 22 posto ukupnog smanjenja. U Njemačkoj je broj svinja smanjen za 2,4 milijuna grla, odnosno 10 posto, a u Danskoj za 1,6 milijuna grla ili 12%. Bugarska i Malta s padom od 26 posto zabilježile su u relativnom pokazatelju najveći pad broja grla svinja.

Samo su dvije zemlje imale rast broja svinja – Italija za 330 tisuća grla, odnosno 4% više u usporedbi s 2021. i Švedska  s rastom od 50 tisuća grla ili 3%.

Najveći pad broja goveda imale su Francuska i Italija, ukupno više od dvije trećine od ukupnog pada broja goveda u EU (u Francuskoj udjel pada bio je 40% te 27 posto u Italiji u odnosu na ukupno smanjenja u EU). U Francuskoj je broj goveda smanjen za 340 tisuća grla, odnosno 2 posto u odnosu na godinu prije, a u Italiji za 230 tisuća grla, odnosno 4 posto na godišnjoj razini.  S padom od 5 posto Bugarska je zabilježila najveći relativni pad.
U Hrvatskoj bilo manje od milijun svinja

U Hrvatskoj je u 2019. bilo 1.022.000 svinja, 2020. 1.033.000, da bi godinu poslije broj pao na 972 tisuća grla, a lani na 931 tisuću, odnosno broj pao za 4,2 posto.

U trendu kretanja broja goveda stojimo bolje, odnosno većih oscilacija nije bilo. U 2019. imali smo 420 tisuća grla goveda, godinu poslije 423 tisuće, 2021. 428 tisuća, a lani je njihov broj pao na 422 tisuće.

Manje je u EU bilo i ovaca. Najveći udjel pada u odnosu na ukupan pad u EU odnosio se je na Španjolsku, čak 57 posto, a 36 posto na Francusku. Broj ovaca smanjen u Španjolskoj  za 630 tisuća u godinu dana ili 4 posto manje, a u Francuskoj za 400 tisuća grla ili 6 posto manje na godišnjoj razini.


I po smanjenju ukupnog broja koza u EU najveći dio se je odnosio na Španjolsku, 33 posto te Grčku, 23 posto. U Španjolskoj je broj grla smanjen za 130 tisuća ili 5 posto, a u Grčkoj za 80 tisuća ili 3 posto.

Kako se navodi, tijekom prošlog desetljeća broj stoke se smanjio, a najviše je pao broj koza, za -9 indeksnih bodova. Sve do 2020. populacija svinja bila je iznimka, ali od tada se i njihov broj počeo smanjivati.

 

Pročitajte još