NOVOSTI IZ POREZNE UPRAVE Zbog eura se neoporezivi odbitak studentima podigao na više gotovo 3200 eura, a zbog honorara više ne morate imati ni žiro račun

Porezna uprava Ministarstva financija objavila je na svojim stranicama sve izmjene iz njene nadležnosti koje su stupile na snagu od 1. siječnja, a koje su vezane za uvođenje eura.

Zatvaranje računa bez naknade

Svi iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama su 1. siječnja 2023. preračunati automatski iz kune u euro, bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa.

Građani i poslovni subjekti mogu u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, bez naknade, zatvoriti jedan ili više računa u banci i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po izboru u istoj banci.
Također, od 1. siječnja 2023. od kada su na snazi odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka fizičkih osoba – građana na različite račune (tekući i žiroračun) već se primici mogu isplatiti na bilo koji račun za plaćanje u banci koji građanin ima.

Svi primitci mogu na tekući račun

Prema ranije važećem zakonodavnom okviru samo plaće, mirovine i određene vrste primitaka su se mogle isplaćivati na tekući račun, a ostali primici su se morali isplaćivati na žiro račun.

U skladu sa zakonskim odredbama koje su stupile na snagu povećan je i prilagođen neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata za rad putem učeničkih i studentskih udruga sa 15.000 kuna na 3.185,38 eura (24.000,25 kuna). Ukupan neoporezivi iznos primitaka učenika i studenta za rad putem učeničkih i studentskih udruga u 2023. godini iznosi 9.556,18 eura/72.001,04 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura/24.000,25 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura/48.000,79 kn).
Nadalje, budući je novim odredbama Zakona o radu definiran rad na izdvojenom mjestu (rad od kuće), Pravilnikom o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate nove novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad u iznosu do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno. Sukladno  tome izvršene su dopune u prilozima Obrazaca JOPPD i INO-DOH.

Biljezi preračunati u euro

Osim ta dva obrasca, dopune su i u obrascima DOH, DOH – Z, EPOM, DI, KPI, KPR, P-PPI, TO, ZPP- DOH, ST, Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu, Obrazac PO-SD i PO-SD-Z.

Nadalje, povećan je iznos primitaka do kojeg se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanim članom, te se primjenjuje za 2022. godinu i nadalje. Iznos primitaka povećan je s 15.000 kuna na 3.185,38 eura (24.000,25 kuna) godišnje, a to je ukupno povećanje od 1.194,54 eura.


Zbog nove valute zamijenjeni su biljezi, usklađeni iznosi upravnih pristojbi te usklađen izgled obrazaca kod igara na sreću. Državni biljezi su se  do sada  izdavali u apoenima od 5, 10, 20 i 50 kuna, a po novome će se izdavati u apoenima od 0,66 eura, 1,33 eura, 2,65 eura te 6,64 eura. Biljeg od 0,66 eura bit će u plavoj boji, biljeg od 1,33 eura u smeđoj, od 2,65 eura u narančastoj, a biljeg od 6,64 eura u crvenoj boji. No, ako netko još ima biljege u kunama, moći će ih iskoristiti. Isto kao i poštanske marke, frankirane markice, vrijednosne kartice i sl. koje su u kunama.

Pročitajte još