EURI I VRIJEDNIJI I TEŽI OD KUNE: Tisuću kovanica od dva eura teško je 8,5  kilograma, a od dvije kune 6,2 kilograma

Ne samo da jedan euro vrijedi 7,53450 kuna, nego je i kovanica jednog eura teža od kovanice jedne kune.

Tisuću komada kovanica od jedne kune zapakiranih u službenu transportnu vreću u kojoj se novac prenosi kad se njime opskrbljuju banke i poslovni subjekti teži 5 kilograma, dok je težina tisuću komada kovanica od jednog eura 7,5 kilograma.

Predoprskrba  eurima dozvoljena od 01.rujna

Težu vreću novca prvi će osjetiti radnici koji budu angažirani na predopskrbi banaka, a potom i poslovnih subjekata gotovim novcem eura. Predopskrba je za novčanice dozvoljena najranije od 1. rujna 2022., a za euro kovanice od 1. listopada 2022. godine.
“Banke će u dogovoru sa zainteresiranim poslovnim subjektima odrediti u kojem će ih iznosu opskrbiti gotovim novcem, a imajući na umu sam proces preračunavanja (konverzije) gotovog novca i njegovo neometano odvijanje. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili Hrvatska pošta) opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače”, navedeno je u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva uvođenju eura.

Opskrba početnim paketima eurokovanica obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Eurocenti se prenose u vrećama s tisuću kovanica

Gotov novac iz posredne predopskrbe poslovni subjekt i potrošač trebaju čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica i kovanica eura, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije dana uvođenja eura.
Poslovni subjekti trebat će na vrijeme osigurati prostor za dodatne količine gotovine te transportne kapacitete za povrat gotovine u kuni u banke.

Prenošenje kovanica eura bit će doslovno teže nego prenošenje kuna budući da se u pred uvođenje eura u hrvatski sustav plaćanja pakiraju  u vreće od tisuću komada. Među svima najteža je kovanica od dva eura, izuzmemo li kovanicu od 25 kuna iz konkurencije.  Tisuću komada kovanica od dva eura teško 8,5 kilograma dok je vreća u kojoj se nalazi tisuću komada kovanica od dvije kune dva kilograma lakša i teži tek 6,2 kilograma.

Tisuću komada 50 euro centi teško 7,82 kilograma

Tisuću komada kovanice od 5 kuna teško je 7,46 kilograma dok je tisuću komada kovanica od 50 euro centi teško 7,82 kilograma. Kovanice od 5 kuna također se pakiraju u vreće od po 500 komada, a eurocenti pred uvođenje eura u vreće od po tisuću komada.


Tisuću komada kovanica od 10 eurocenti s težinom od 4,12 kilograma teže je od vreće kovanica od 5 kuna koja sadrži 500 komada i teži 3,73 kilograma.

Na novu težinu kovanica u svojim novčanicima iako neće biti riječ o tisućama komada svakodnevno će se morati naviknuti i potrošači skloni plaćanju u gotovini. Uz to što su kovanice eura teže, one i više vrijede pa će umjesto dosadašnjeg uobičajenog nošenja 20 papirnatih kuna u novčanniku uobičajeno postati imati tri eura, a oni dolaze u kovanicama.

Pročitajte još