PREDOPSKRBA EURIMA: Trgovine i banke će eure dobiti i do četiri mjeseca ranije, ali nijedan eurocent ne smije ući u sustav prije 01.01.2023. godine

Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od dana uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti, jedna je od stavki Zakona o uvođenju eura, ali i važna preporuka od strane Ministarstva gospodarstva, koji daje upute tvrtkama o svim potrebnim radnjama koje predstoje u tijeku priprema za uvođenje eura, ali i onima nakon 1. siječnja 2023. godine.

Trgovac može uzeti maksimalno 50 komada kovanica od kupca

Opskrba eurima posebno je važna za sektor maloprodaje koji obavlja velik obujam gotovinskih transakcija. Pritisak će biti posebice znatan u prva dva tjedna od dana uvođenja eura (14 dana dvojnog optjecaja), zato što će potrošači u tom razdoblju moći plaćati u euru i kuni, dok će trgovci biti obvezni vraćati euro, kad god je to moguće. Posebno se to odnosi na trgovce i pružatelje usluga u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen, ali i na one koji nisu u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u eurima.

Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti najviše 50 komada kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenje naplate ili plaćanja u gotovini  točnije do 75.000 kuna.
Trgovci i pružatelji usluga će u razdoblju dvojnog optjecaja polagati utržak i u kuni i u euru, a banke, FINA i Hrvatska pošta će iste evidentirati kao euro na poslovnom računu.

Euri se osiguravaju ugovorom o predopskrbi

Četiri mjeseca prije dana uvođenja eura HNB će početi opskrbljivati banke euronovčanicama, a eurokovanicama najranije tri mjeseca prije uvođenja eura. Preduvjet za početak posredne predopskrbe je da se banka predopskrbila gotovim novcem eura i da je poslovni subjekt s bankom sklopio ugovor o posrednoj predopskrbi.

Posredna predopskrba može započeti najranije 1. rujna 2022. za euronovčanice te 1. listopada 2022. za eurokovanice. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili Hrvatska pošta) opskrbljivat će bez naknade poslovne subjekte i potrošače početnim paketima eurokovanica.
Najranije pet dana prije dana uvođenja eura banke će moći provesti i tzv. pojednostavljenu posrednu predopskrbu u kojoj će se poslovni subjekti predopskrbiti gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura, naravno, opet s primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Pravo sudjelovanja u tom postupku imat će samo mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi/ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura. Preduvjet za početak pojednostavljene posredne predopskrbe je da mikro-poslovni subjekt prethodno potpiše izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi.

Posrednu predopskrbu, kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu, svojih klijenata banke će obavljati bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca, a naknadu će moći zaračunati banke kod kojih klijent nema otvoren poslovni račun.

Početni paket kovanica plaća se odmah

Važno je i da  gotov novac iz posredne predopskrbe poslovni subjekt i potrošač čuvaju odvojeno od svih ostalih novčanica i kovanica eura, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije dana uvođenja eura.


Poslovni subjekt će za gotov novac eura primljen u posrednoj predopskrbi morat dati odgovarajući instrument osiguranja (npr. banka može onemogućiti raspolaganje novčanim sredstvima na računu poslovnog subjekta u protuvrijednosti gotovog novca eura kojim ga je predopskrbila). Sredstva će biti naplaćena s računa tek na dan uvođenja eura.

Kod opskrbe početnim paketima eurokovanica nema instrumenta osiguranja jer se plaćanje izvršava odmah (poslovni subjekt paket eurokovanica plaća odmah kod preuzimanja, i to u kuni po fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).

Pročitajte još