PLAĆE U EUROPSKOJ UNIJI Informatičari u Hrvatskoj imaju najmanje plaće po satu u cijeloj EU, građevinari prime četiri puta manje nego u Danskoj

Europska Unija zajednica je država s vrlo različitim standardom građana, koji je vidljiv i iz primanja. Tako su unutar EU najveće bruto plaće po satu lani isplaćene u Danskoj i to 46,9 eura, a najmanje u Bugarskoj, gdje su iznosile tek 7 eura po satu rada.

Unutar eurozone predvode Luksemburg s plaćom od 43 eura po satu te Belgija s plaćom od 41,6 eura po satu rada. Najniže plaće u 2021. godini unutar europodručja isplaćene su u Latviji, gdje su bile samo 11,1 euro po satu te Litvi s plaćom od 11,3 eura po satu.

Imamo druge najmanje plaće eurozone

U Hrvatskoj je lani bruto plaća po satu bila 11,2 eura, a u susjednoj nam Sloveniji 21,1 eura po satu. U gotovo svim djelatnostima imamo gotovo upola manju plaću od Slovenije, na dnu smo po plaćama i u EU.
Preračunaju li se plaće po satu u mjesečne plaće, odnosno u 22 radna dana, tada je bruto plaća u Danskoj oko 8.200 eura, a kod nas četiri puta manja, niti 2.000 eura. U Luksemburgu je kažu podaci Eurostata, objavljeni u tromjesečnom biltenu HZZ-a, oko 7.500 eura, a u Sloveniji oko 3.700 eura.

Kategorija bruto plaće obuhvaća sve troškove rada, uključujući i doprinose poslodavca. Podaci o bruto plaći odnose se  na industriju, građevinarstvo i usluge, isključujući javnu administraciju, obranu i obvezno socijalno osiguranje.

Zanimljivo je i da u eri digitalizacije naši stručnjaci  ICT sektoru imaju najniže plaće Europske Unije. Lani se je  plaća po satu rada kretala  od 15,9 eura u Hrvatskoj, 16 eura u Bugarskoj i 16,6 eura u Rumunjskoj do 56,4 eura u Danskoj i 57,7 eura u Švedskoj. Unutar EMU najveće plaće imali su irski informatičari, po satu 55 eura, a najmanje oni u Latviji,  21,1 euro.
Naša plaća od spomenutih 15,9 eura opet je bila gotovo upola manje od slovenske, gdje je iznosila 29,2 eura po satu.

Slovenski građevinari plaćeni 70 posto više od naših

Gleda li se prerađivačka industrija, naše su bruto plaće po satu rada pri dnu unutar EU, a ako uđemo u eurozonu dijelit ćemo posljednje mjesto s Latvijom koja kao  i mi ima plaću od 10,3 eura po satu. Usporedimo li se opet sa Slovenijom, tamošnja je bruto plaća u prerađivačkoj industriji po satu za 10 eura veća, odnosno iznosi 20,3 eura.

Danska je imala najveće plaće unutar EU u prerađivačkoj industriji, 48,5 eura po satu rada, a unutar EMU predvodila je Belgija s bruto plaćom po satu u od 44,8 eura i Njemačka s plaćom od 41,9 euro.


I u građevinarstvu po plaći je vodeća Danska unutar EU, 43,1 euro bruto plaće po satu rada. Unutar EMU najveće su u 2021. godini bile plaće u Nizozemskoj, 39,3 eura po satu rada i Austriji 37,6 eura. Najniže su bile u Bugarskoj i Rumunjskoj, a unutar EMU u Litvi, 10,3 eura po satu. Mi stojimo još lošije, kod nas je cijena rada u građevini bila 10 eura bruto po satu, a u susjednoj Sloveniji 17,1 euro, odnosno oko 70 posto više.

U hotelijerstvu i ugostiteljstvu u 2021. godini najniže su plaće također imali hotelijerski i ugostiteljski radnici u Bugarskoj i Rumunjskoj, a najviše radnici u Danskoj. Unutar EMU najveće su bile u Belgiji, 28,9 eura po satu, što je četiri puta više od plaća u Litvi, gdje je bila 7,1 euro po satu.

U Hrvatskoj je plaća bila u tom sektoru 8,6 eura i tu je u odnosu na Sloveniju malo manje odstupanje. U susjedstvu su plaće bile 14,6 eura.

Trgovci u Bugarskoj imaju samo 6,3 eura po satu

U trgovini su se unutar EU plaće kretale od najniže 6,3 eura u Bugarskoj do 42 eura u Danskoj. Unutar eurozone najveće su plaće imali belgijski trgovci, 39,4 eura po satu, a najniže latvijski, 9,9 eura po satu rada.

U Hrvatskoj je cijena rada trgovaca bila 11,1 euro, a usporedimo li se sa susjednom Slovenijom, opet smo imali gotovo upola manje plaće. Tamo su 2021. u trgovini bile 20,3 eura.

Kako se tumači u tromjesečnom biltenu HZZ-a, malo je vjerojatno da su radnici u danskim trgovinama sedam puta produktivniji od trgovaca u Bugarskoj. Takva razlika u plaćama odraz je razlike u plaćama u prerađivačkoj industriji, u kojoj postoji vjerojatno razlika u produktivnosti.

I u financijama i osiguranju su domaći radnici upola manje plaćeni od slovenskih. Kod nas su lani zaradili po satu 15,5 eura, a u Sloveniji 30 eura.

U EU plaća po satu rada u 2021. godini kretala se u rasponu od 9,9 eura u Bugarskoj do 77,3 eura u Luksemburgu. Unutar EMU najmanja je bila u Litvi, 19,6 eura.

Doktori u Luksemburgu plaćeni tri puta bolje nego u Hrvatskoj

Najveća plaća po satu rada u 2021. godini zabilježena je u obrazovanju u Belgiji, 59,2 eura i Irskoj 55,8 eura, a najmanja u Bugarskoj, 8,6 eura.

Unutar EMU najmanje plaće imali su prosvjetni radnici u Latviji, 9,3 eura po satu. Kod nas je bila 11,6 eura, a u Sloveniji 21,4 eura.

U Luksemburgu su najbolje plaćeni zdravstveni djelatnici, 45,3 eura po satu, a najmanje u Bugarskoj, 8,1 euro. Unutar EMU najslabije plaće su bile u Grčkoj, 12,3 eura.

Kod nas su plaće u zdravstvu bile 13 eura po satu, dok su zdravstveni djelatnici u Sloveniji imali plaće od 23,2 eura.

 

 

Pročitajte još