DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA: Odobreni minusi, stanje računa na bankomatu, ali i ovrhe od rujna će se prikazivati i u euru i kuni

Hrvatska i dalje čeka pozivnicu za eurozonu, odnosno odobrenje da uvede euro u svoj monetarni sustav. Ta se pozivnica očekuje u drugoj polovici godine, a izgledno je da će doći do kolovoza. Stoga je u Zakonu o euru određeno da dvojno iskazivanje cijena započinje prvog ponedjeljka u rujnu ove godine, a dvojne cijene u trgovinama i svim prodajnim mjestima gledat ćemo do kraja 2023. godine. Ipak, nećemo ih gledati samo u trgovinama već i iskazu plaće, mirovine pa čak i na ovršnim prijedlozima.

Plaće i mirovine prikazivat će se dvojno

Kako stoji u prijedlogu zakona, svaki poslodavac će biti dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu. Kod ugovora o djelu i u autorsko pravnom ugovoru potrebno će biti dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U razdoblju dvojnog iskazivanja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili drugi isplatitelj mirovine dužan će biti na obavijesti o mirovinskim primanjima dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen umirovljeniku uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Dvojno će se iskazati i prijedlozi za ovrhu i u rješenju o ovrsi koje donosi javni bilježnik ili sud kao tijelo javne vlasti.
Kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i svi koji imaju potrošačko kreditiranje dužni su u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, dvojno iskazivati sve bitne informacije za potrošače, korisnike njihovih usluga.

Rata kredita bit će iskazana i u kuni i euru

Drugim riječima i banke će trebati dvojno iskazivati visinu naknade za transakcije, anuitete i rate kredita uz fiksni tečaj konverzije i to i u obavijestima klijentima, ali i na Internet stranicama. I stanje na računu će biti prikazano i u euru i kuni, kao i iznos prekoračenja računa, odnosno popularno nazvanog minusa.

Kod internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun također će trebati dvojno iskazati stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu. Dvojni iznosi morat će se prikazati i pri isplati novca iz bankomata,  a stanje samo na bankomatu banke čiji je klijent korisnik.
Dvojno iskazivanje bit će potrebno i kod ugovora o potrošačkom kreditu u kunama koji je odobren ili se nudi prije datuma uvođenja eura. Nadalje, banke će dvojno morati iskazati stanje o kreditu u kunama u godišnjoj obavijesti, odnosno stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje, kao i stanje depozita u kunama u godišnjoj obavijesti.

 

 


Pročitajte još