ZAKON O EURU UPUĆEN U SABOR: Zabranjeno je povećavanje cijena bez opravdanog razloga

Vlada je ovaj tjedan uputila u prvo saborsko čitanje prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u kojem se, uz ostalo, navode temeljna načela uvođenja eura, mogućnosti zamjene kune za euro, razdoblje dvojnog optjecaja obje valute, odnosno zaštita potrošača… Zakon bi trebao biti izglasan do ljeta.

Svoju odluku o uvođenju eura Vijeće EU će donijeti u srpnju, a tada bi se utvrdio i tečaj po kojem će se obavljati zamjena kuna za eure. Kod uključivanja kune u europski tečajni mehanizam (ERM II), središnji paritet određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna, što bi u konačnici mogao biti i tečaj koji će se i nadalje primjenjivati. Obveza dvojnog iskazivanja cijena počela bi prvog ponedjeljka u rujnu i to je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura.

Zamjena kuna u eure i u bankama besplatna cijelu godinu

„Zabranjeno je poslovnim subjektima, kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga da pri uvođenju eura povećaju cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga“ – stoji u prijedlogu zakona. Poslovni subjekt će biti dužan tijekom trajanja razdoblja dvojnog iskazivanja, cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz isticanje fiksnog tečaja konverzije i to primjerice, na prodajnom mjestu ili na robi ili na cjeniku, na internetskoj stranici, u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, u ponudi na trajnom mediju, tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge i  putem drugih oblika iskazivanja cijena. Predviđene su određene iznimke u situacijama gdje dvojno iskazivanje nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima (prodaja robe i pružanje usluga putem automata, na tržnicama, štandovima unutar tržnih centara, poštanskim markama, poklon karticama, pokretna prodaja, objekti poljoprivrednih gospodarstava, igre na sreću, povratne naknade na ambalaži..)
Zamjena kuna za eure bit će moguća u bankama, poslovnicama Financijske agencije i Hrvatske pošte tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura, odnosno od siječnja do zadnjeg dana prosinca 2023. godine. Zamjena će se obavljati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i to do 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji bez naknade, dok će iznad toga iznosa banka moći zaračunati naknadu. Nakon proteka 12 mjeseci zamjena će se obavljati samo u Hrvatskoj narodnoj banci, bez naknade. Zamjena novčanica neće imati vremensko ograničenje, a kovanice će se moći zamijeniti do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.

Dva tjedna plaćat će se u kunama i eurima

Razdoblje dvojnog optjecaja (prijelaznog razdoblja) u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro trajat će 14 dana od datuma uvođenja eura, odnosno od 1. siječnja od 14. siječnja u ponoć. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja bit će dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, uz neka izuzeća. Također, tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan će biti prihvatiti do 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji primjenjujući  propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

Zakonom se donose i pravila za preračunavanje novčanih sredstava na računu, iznosa kod naloga za plaćanje iskazanog u kuni, pravila za preračunavanje kod ugovora o kreditu i ugovora o leasingu u kuni te prilagodbi kamatne stope kada je to potrebno. O svim promjenama morat će se obavijestiti klijenti, koji zbog preračunavanja neće smije biti dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj u kojem bi bio da euro nije uveden.
Fiksna kamata ostaje ista, a varijabilna će se računati po NRS-u za euro

U ugovoru u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa, ostaje ista i nakon datuma uvođenja eura, a gdje je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, ostaje parametar kakav je bio ugovoren prije datuma uvođenja eura. Tamo gdje je kao ugovoreni parametar korišten primjerice NRS za kunu, nakon datuma uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristi se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.  HNB će najmanje 30 dana prije datuma uvođenja eura objaviti privremenu Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sustava, a nakon uvođenja eura redovito tromjesečno će objavljivati NRS za euro.

U prijedlogu zakona navodi se i da će središnja banka započeti s pred opskrbom banaka gotovim novcem eura i to novčanicama eura najranije četiri mjeseca prije datuma uvođenja eura, a kovanicama eura tri mjeseca prije datuma uvođenja eura. Pred opskrba mikro poslovnih subjekata gotovim novcem eura bit će u iznosu ne većem od 10.000 eura najranije pet dana prije datuma uvođenja.


Pročitajte još