Europljani odlučili: Nove novčanice eura imat će simbole europske kulture, rijeka i ptica

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) odabralo je teme ‘Europska kultura’ i ‘Rijeke i ptice’ kao moguće teme budućih euronovčanica. Rezultat je to ankete provedene tijekom ljeta 2023., u kojima je europska javnost imala priliku iznijeti mišljenje o sedam tema uvrštenih u uži izbor.

Kultura nas zbližava

Prema rezultatima ankete koju je ESB naručio, »Europska kultura« bila je najpopularnija tema među stanovnicima europodručja (21 %). Slijede je teme »Rijeke: vodotoci života u Europi« (18 %) i »Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne« (17 %). Anketa je provedena na reprezentativnom uzorku od 23 377 Europljana.

Usporedno s tom anketom ESB je u srpnju i kolovozu 2023. proveo mrežnu anketu s istim pitanjima, koja je naišla na rekordan odaziv od više od 365 000 Europljana. Rezultati ESB‑ove ankete i reprezentativne ankete međusobno se dopunjuju. U obje su ankete kao najpoželjnije odabrane tri iste teme, no u drukčijem redoslijedu. Ostale četiri teme u užem izboru dobile su znatno manju podršku i u jednoj i u drugoj anketi.
Riječ je o temama Europske vrijednosti u prirodi, Budućnost pripada vama, Ruke: zajedno gradimo Europu te Naša Europa.

“Bogato europsko kulturno nasljeđe i dinamični kulturni i kreativni sektori jačaju europski identitet i stvaraju zajednički osjećaj pripadnosti. Kultura promiče zajedničke vrijednosti, uključivost i dijalog u Europi i širom svijeta. Kultura nas zbližava”, poruka je koju donosi tema Europska kultura.

“Ptice ne poznaju državne granice i simboliziraju slobodu kretanja. Njihova gnijezda podsjećaju nas na vlastitu želju za izgradnjom mjesta i društava u kojima ćemo stvarati i štititi budućnost. Podsjećaju nas da dijelimo kontinent sa svim oblicima života koji omogućuju naš suživot”, poruka je teme Ptica.
A poruka teme Rijeke glasi: “Europske rijeke prelaze granice. Povezuju nas međusobno i s prirodom. Simbol su dinamičnog kontinenta koji se stalno mijenja. Rijeke omogućuju naš život i podsjećaju nas na duboke izvore zajedničkog života. Moramo se brinuti o njima”.

Odluka o novčanicama tek 2026. godine

Upravno vijeće željelo je uzeti u obzir što više iznesenih mišljenja javnosti, stoga je odobrilo spajanje tema »Rijeke: vodotoci života u Europi« i »Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne« u jedinstvenu temu nadahnutu prirodom.

“Iznimno smo sretni zbog velikog odaziva na našu mrežnu anketu. Temama koje su ušle u najuži izbor zajednička je ideja povezivanja Europe i Europljana, što je potpuno u skladu s našim ciljem da izgled novčanica što više približimo osobama u svim dobnim i drugim društvenim skupinama”, rekla je predsjednica ESB‑a Christine Lagarde.


Upravno vijeće odlučilo je osnovati savjetodavnu skupinu, koja će predložiti motive odabranih tema do kraja 2024. godine. Potom će se održati natječaj za dizajn novih novčanica i stanovnici Europe opet će imati priliku iznijeti svoje mišljenje o rješenjima za dizajn.

“Novčanice su simbol europskog jedinstva, sada i u budućnosti. Važno nam je svima omogućiti slobodan izbor sredstva plaćanja, bilo ono gotovinsko ili digitalno” rekao je član Izvršnog odbora Piero Cipollone.

Očekuje se da će ESB u 2026. donijeti odluku o konačnim rješenjima za dizajn novčanica te o tome kada će se nove novčanice proizvesti i izdati. No i nakon što se donese odluka o proizvodnji novih novčanica, proći će još nekoliko godina prije njihova izdavanja.

Pročitajte još