PLAĆE U EUROPSKOJ UNIJI Hrvatske plaće u prosjeku rasle više od 9 posto, bolje zarađujemo nego Bugari, ali smo u donjoj polovici ljestvice Europske Unije

U devet prošlogodišnjih mjeseci Hrvatska je, u odnosu na zemlje EU u okruženju, po visini bruto plaće bila bolja od Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Bugarske. Znatno veću prosječnu plaću u devet mjeseci 2022. imala je Slovenija, ali i Češka i Poljska.

Bruto plaća u 2022. godini bila 1425 eura

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je, u prosincu 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome s rastom od 9,3% na godišnjoj razini (-3,4% realno) i padom od 0,3% u odnosu na mjesec ranije (realno je ostala na istoj razini u odnosu na studeni 2022.) iznosila 10.748 kuna, odnosno gotovo 1425 eura.

Na godišnjoj razini prosječna bruto plaća u 2022. iznosila je 10.400 kuna te je nominalno bila viša za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu dok je na realnoj razini bila niža za 2,3%. Prema posljednjim dostupnim podacima WIIW Instituta (The Vienna Institute for International Economic Studies) za prvih devet mjeseci 2022., prosječna bruto plaća u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do rujna iznosila je 1.375 eura.
Kako su analizirali u RBA, Hrvatska se tako našla u gornjem dijelu ljestvice prema visini prosječne bruto plaće, ispod Slovenije gdje je prosječna bruto plaća u istom razdoblju iznosila u prosjeku 1.984 eura, Češke (1.596 eura) te Poljske (1.393 eura). U usporedbi s ostalim zemljama u okruženju, iza Hrvatske su Mađarska (1.314 eura), Rumunjska (1.281 eura), Slovačka (1.266 eura) te Bugarska (873 eura).

Minimalna plaća svega 622,5 eura

Međutim, kako tumače analitičari RBA, razdoblje od početka 2009. godine ukazuje na razmjerno snažniji trend rasta prosječnih bruto plaća kod usporedivih zemalja dok istovremeno prosječna bruto plaća u Hrvatskoj pokazuje poprilično skromnu dinamiku godišnjeg rasta. Dakako, snažni inflatorni pritisci koji su prisutni od posljednjeg tromjesečja 2021. uvjetuju i dinamiku kretanja prosječnih plaća u realnom izrazu, utječući tako i na realni raspoloživi dohodak.

Posljednji podaci Eurostata (koji se periodično objavljuju dva puta godišnje) pokazuju da je minimalna bruto plaća obračunata u drugoj polovici 2022. u Hrvatskoj iznosila 622,5 eura. Očekivano, značajno viša minimalna bruto plaća zabilježena je u Sloveniji (1.074 eura), Češkoj (655 eura), Slovačkoj (646 eura) i Poljskoj (642 eura).
Usporedive zemlje u okruženju koje su imale nižu minimalnu bruto plaću jesu: Rumunjska (516 eura), Mađarska (504 eura) i Bugarska (363 eura). Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj čini svega 44,9% udjela u prosječnoj bruto plaći. Viši udio od Hrvatske imaju Poljska (50%) i Slovenija (51,9%) dok ostale zemlje u okruženju imaju niži udio minimalne bruto plaće u ukupnoj prosječnoj bruto plaći.

U trenutnoj geopolitičkoj situaciji koju obilježavaju visoke stope inflacije i rastući troškovi života, u Hrvatskoj, kao i u zemljama u okruženju, visoka i ustrajna inflacija nastavlja iz mjeseca u mjesec umanjivati realnu vrijednost plaća unatoč pozitivnoj nominalnoj dinamici godišnjeg rasta, kažu analitičari RBA.

S druge strane razmjerno snažan nominalan rast plaća podržan je sve izraženijim zahtjevima za rastom plaća i u privatnom i u javnom sektoru. U istom smjeru djeluje i činjenica da u određenim djelatnostima nedostaje radne snage, dok Hrvatska dinamikom rasta plaća još uvijek zaostaje za zemljama u okruženju, zaključuju.


 

Pročitajte još