PODUZETNICI MOGU ODAHNUTI Preračunavanje temeljnog kapitala u eure ipak se neće naplaćivati

Glas poduzetnika i njihov zahtjev o oslobađanju troška zbog usklađivanja temeljnog kapitala uslijed uvođenja eura uskoro će na potvrdu u Sabor.

Rješenje poslano u Sabor

Vlada je naime prije dva tjedna u Sabor uputila amandman na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima kojim briše rok za usklađenje temeljnog kapitala, pa se tako  poduzetnike oslobađa troška koji bi imali zbog toga usklađenja povezanog s prelaskom na euro.

Odnosno, trošak isključivo vezan za usklađenje neće nitko plaćati. Dana je naime mogućnost dioničkim društvima da odluku o usklađenju donesu na redovitoj glavnoj skupštini koju su dužni održati jednom godišnje i u čijem radu sudjeluje javni bilježnik.
Za društva s ograničenom odgovornošću isti se učinak ostvaruje tako što se propisuje da se usklađenje mora provesti prilikom prve izmjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela, a kod komanditnog društva tako što se propisuje da se usklađenje mora provesti prilikom prve izmjene društvenog ugovora.

Izbjegnut trošak od 2500 kuna po tvrtki

Time je postignuto da poduzetnici trošak nemaju prema javnom bilježniku, a koji bi iznosio i do 2.500 kuna. No neće ga plaćati niti država. Jer će se provesti u okviru postupka koji se provodi povodom izmjene društvenog ugovora iz nekog drugog razloga, pa će ukupni troškovi biti jednaki koje bi poduzetnici ionako imali i bez da se usklađenje provodi.

Želi li neko trgovačko društvo provesti usklađenje prije bilo koje druge izmjene društvenog ugovora, za što nema nikakve obveze, to može učiniti, ali o svom trošku.
Podsjetimo se, Glas poduzetnika je lani, uočivši da bi trošak javnom bilježniku od 2.500 kuna zbog usklađenja morali plaćati poduzetnici, što nije nigdje bila praksa gdje se je euro uvodio, inzistirao da se poduzetnike tog troška oslobodi.

Amandmanom koji predlaže vlada briše se rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću te uloga komanditora u komanditnom društvu.

Temeljni kapital tvrtke bit će niži za oko 1200 kuna

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica objasnio je da se predloženim izmjenama rasterećuje gospodarstvo troškova koje bi inače moglo imati, povezanih s usklađenjem temeljnog kapitala, nominalnog iznosa dionica i poslovnih udjela te uloga komanditora sa zahtjevima koji se u pogledu tih iznosa uvode izmjenama Zakona o trgovačkim društvima.


Podsjetimo, za dionička društva određen je najniži iznos temeljnog kapitala i najniži nominalni iznos dionica. Tako umjesto dosadašnjih 200.000,00 kuna najniži iznos temeljnog kapitala za dioničko društvo iznosi 25.000,00 eura. Prema novom uređenju nominalni iznos dionice ne može biti manji od 1,00 eura. Izmjenom je propisano da nominalni iznosi dionica koji su veći od nominalnog iznosa od 1,00 eura moraju biti izraženi cijelim brojem.

Najniži iznos temeljnog kapitala društva ograničene odgovornosti 2.500,00 eura. Nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti niži od 10,00 eura dok nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10.

Također, kod jednostavnog društva ograničene odgovornosti ovom izmjenom propisan je najniži iznos temeljnog kapitala društva u iznosu 1 euro, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela je isto 1 euro. Naravno, temeljni kapital i poslovni udjeli u društvu moraju glasiti na pune iznose eura.

 

Pročitajte još