EURO NA RAČUNIMA: Banke svakom klijentu moraju javiti i koliki ih minus, kredit i limit na kartici očekuje u eurima

Informacije o preračunavanju kredita, depozita te o očekivanom utjecaju uvođenja eura na proizvode i usluge, uključujući poslovanje s transakcijskim računima dio je općenite obavijesti koje su banke već poslale svojim klijentima.

Informacije o kreditima, štednji s visinom kamatne stope

Pa tako u općenitoj obavijesti koju je poslala Zagrebačka banka stoji da ‘na dan uvođenja eura kao službene valute iskazane novčane vrijednosti u kunama na depozitnim, štednim i transakcijskim računima za plaćanje bit će preračunate u eure primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog Zakonom, bez naknade.’

Naime, kako i zakon kaže, banke će klijentima slati općenitu i individualnu obavijest. Nakon što su klijenti dobile općenite obavijesti, mogu očekivati i one individualne.
U njima će dobiti informacije o promjenama na kunskim kreditima, oročenim depozitima ili kreditima i oročenim depozitima u valutnoj klauzuli u eurima, koja će sadržavati bitne elemente preračunavanja, parametre, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope. Individualnu obavijest banke će potrošačima dostaviti najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Pravo na zatvaranje deviznog računa

Isto tako, na dan uvođenja eura kao službene valute iskazane novčane vrijednosti u kunama u ugovorima sklopljenim s bankom, kao što je primjerice ugovori o kreditu, zatim visina limita potrošnje i visina revolving kredita, limiti i rate obročne otplate, ugovori o potrošačkim i gotovinskim kreditima po Mastercard kartici, visina prešutnog prekoračenja i ostale obveze nastale korištenjem usluga banke.. bit će preračunate u eure primjenom istog jedinstveno propisanog pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog Zakonom.

Također, daje se i naputak da svi koji su prije uvođenja eura imali u banci otvoren račun i u kunama i u euru (otvoren kao devizni račun), u skladu sa Zakonom, imaju pravo u roku od 60 dana od dana uvođenja eura bez naknade zatvoriti jedan ili više tih računa kojima se više ne žele koristiti, a evidentirana sredstva na tim računima bez naknade prenijeti na svoj drugi račun u banci po vlastitu izboru. Sadašnji kunski tekući račun bit će od 1. 1. 2023. tekući račun u eurima.
Svi ugovori i nakon uvođenja eura ostaju na snazi

Sadašnji devizni tekući i devizni žiroračun na dan uvođenja eura promijenit će  nazive u multivalutni tekući i multivalutni žiroračun, te ćete i dalje uz stranu valutu na njih moći uplaćivati eure te obavljati plaćanja u eurima. Ostali ugovoreni uvjeti, uključujući i obvezu plaćanja dosadašnjih naknada po ovim računima, neće se mijenjati.

U skladu sa Zakonom, iste upute vrijede i za štediše ostalih banaka.

U Privrednoj banci tako isto navode da prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora o kreditu, depozitu i štednji u kunama i dr., odnosno  ne treba sklapati nove ugovore.


Kako navode, cilj je proces uvođenja eura i aktivnosti koje iz toga proizlaze provesti na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje. Dodaju i da je razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima počelo 5. rujna 2022. i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura, a u tom razdoblju dvojno će se iskazivati se informacije koje su bitne za klijente.

Pročitajte još