UPUTE ZA UVOĐENJE EURA: Cijene se mogu povećavati, ali nije opravdano dizati ih zbog zaokruživanja na euro

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pobrojalo je na jednom mjestu sva bitna pitanja i odgovore vezane za euro, a koje muče prije svega poslovne subjekte i potrošače.

Pitanja se tako odnose na dvojno iskazivanje cijena – tko ih mora prikazati, po kojem tečaju, kada kreće primjena dvojnog iskazivanja, smije li se cijena mijenjati, kako se cijene iskazuju u internet trgovini, kako se popunjava porezna prijava…

Dvostruko iskazivanje cijena traje do kraja 2023. godine

U ovom se tekstu fokusiramo na načela zaštite potrošača i načela neopravdanog povećanja cijena.
Dvojno iskazivanje cijena, koje započinje 5. rujna, obvezno je samo tamo gdje postoji  isključivo  izravan odnos prema potrošačima, a ne kod primjerice ugovora, ponuda, računa  između poslovnih subjekata, internih računa unutar istog poslovnog subjekta ili evidencije i izvještaje prema javnim tijelima.

Poslovni subjekti mogu već ovaj mjesec početi dobrovoljno dvojno iskazivati cijene i novčane iskaze vrijednosti po utvrđenom tečaju od 7,5345 kuna za euro. Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023. godine.

Temeljno mjesto među načelima propisanim Zakonom o uvođenju eura zauzimaju načelo zaštite potrošača i načelo neopravdanog povećanja cijena.
Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena znači da se pri uvođenju eura ne smiju povećati cijene robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga – odgovor je za sve one koje zanima mogu li i kada povećati cijene proizvoda.

Što je neopravdano povećanje cijena?

Prilikom formiranja cijena poslovni subjekti prije i poslije uvođenja eura uvijek mogu cijenu sniziti i zaokružiti cijenu na niže, ali je zabranjeno u procesu uvođenja eura zaokruživanje na više. Primjerice, ako poslovni subjekt proizvod koji do dana uvođenja eura naplaćuje 12 kuna (1,59 eura) od dana uvođenja eura želi taj isti proizvod naplaćivati 1,50 eura to je ispravno i dopušteno, samo će na cjeniku, regalnoj etiketi ili na drugom načinu iskazivanja cijene tu cijenu morati ispravno preračunati i navesti je i u kunama (11,30 kuna).

U razdoblju dvojnog iskazivanja novoformirana snižena cijena zaokružena na niže, mora biti ispravno preračunata. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja koristeći fiksni tečaj konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu.


Prilikom preračunavanja cijena važno je i nužno poštovati sva pravila kako bi se izbjegle potencijalne nepravilnosti te dovođenje potrošača u financijski nepovoljan položaj. Preračunavanje se obavlja primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Odnosno ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Potrošač mora biti zaštićen i u povoljnom položaju

Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. cijena u kuni se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 01.01.2023. cijena u euru se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, stoji u objašnjenju.

Načelo zaštite potrošača propisuje da potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden kao službena valuta.

Glavni mehanizmi zaštite potrošača u procesu uvođenja eura su: dvojno iskazivanje cijena, primjena fiksnog tečaja konverzije prilikom preračunavanja, nadzor nad trgovcima i pružateljima usluga te praćenje kretanja cijena najčešće korištenih proizvoda na tržištu. Nadzorna tijela propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provodit će primjenu Zakona te propisivati prekršajne odredbe za nepravilnosti i nezakonitosti koje utvrde tijekom obavljanja nadzora, napominju u Ministarstvu.

Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Svaki poslovni subjekt, u nefinancijskom i financijskom sektoru, koji posluje u izravnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena. Pristupanje Etičkom kodeksu je besplatno za poslovne subjekte.

Pročitajte još