UVOĐENJE EURA U INFLACIJI: 400 kafića, trgovina i pekara već ima cijene u kunama i eurima, neki ugostitelji unaprijed povećali cijene

Trgovci su u posljednje vrijeme puni pitanja o dvojnom iskazivanju cijena, u eurima i kunama te utjecaju uvođenja eura na njihovo poslovanje. Tu je i bojazan da nadzor, povećanje zbog inflacije ustvrdi kao povećanje zbog uvođenja eura i da se u lošem scenariju zbog toga nađu na crnoj listi. Trenutna inflacija nikako ne pogoduje trgovcima u vrijeme kada kreću i pripreme za uvođenje eura.

Nadzor će odrediti razlog povećanja cijena

Pita se tako jedan trgovac, ako primjerice 1. listopada poveća cijenu 30 posto zbog povećanja cijena inputa, hoće li nadzor to opravdati ili smatrati da je rast neopravdan, odnosno učinjen zbog uvođenja eura?

Takav rast nije isključen, zna li se koliko cijene na tržištima divljaju. No, ako trgovca prijavi potrošač, nadzor će morati uzeti u obzir sve parametre i zaključiti da je povećanje opravdano ili ne. Drugim riječima je li napravljeno zbog rasta cijena na tržištu ili zbog toga što se trgovac htio okoristiti zbog nove valute.
U jednom boljem slučaju, trgovac se pita, može li cijenu zaokružiti na 4 eura, ako mu nakon konverzije taj iznos bude 4,2 eura? Zbog toga ga zasigurno, naravno, niti jedan potrošač neće prijaviti nadzorniku.

A neki, a prije svega je riječ o uslužnim djelatnostima, već sada javno priznaju da su u povećanje cijene uračunali uvođenje eura.

Tako je vlasnik jednog zagrebačkog kafića, koji je bio omiljen zbog povoljne cijene kave od 9 kuna, prije dva mjeseca odjednom cijenu povećao na 15 kuna, priznajući  da se požurio to učiniti prije nego li krene dvojno iskazivanje.  Ipak, takvih su u manjini, a povećanje koje se dogodilo je više mix inflacije i eura.
Eurske cijene još nisu zaokružene

Isto tako, dio kafića je već i krenuo s dvojnim iskazivanjem cijena.  Oko 400 kafića, trgovina i pekarnica već sada iskazuje dvojne cijene. Konverziju su napravili prema tečaju 7,53450 kuna, koji za sada stoji u zakonu, ali koji će vjerojatno i biti potvrđen od Vijeća Europe koji i donosi odluku o našem ulasku u eurozonu.

Kako kaže jedan vlasnik kafića, s dvojnim iskazivanjem je krenuo, kako bi već sada pripremio goste na skoro uvođenje eura.  Za sada je na računima prva istaknuta cijena u kunama, a manje je naglašena ona iskazana u eurima.

Nakon što dvojno iskazivanje postane i zakonski obvezno, a to je 5. rujna, čitljivija će morat biti cijena u eurima, odnosno na vrhu ili s lijeve strane, a ona u kunama će biti prikazana ispod eurske ili s njezine desne strane.


Kod onih koji su krenuli s dvojnim iskazivanjem, još uvijek je ta cijena u eurima zaokružena na primjerice 1,62 eura, što će se uskoro u većini slučajeva prilagoditi.  Odnosno, uskoro će se prilagoditi cijene proizvoda ili usluga u kunama kako bi ona u eurima bile zaokružene na puni iznos u eurima. Možemo se samo nadati da će primjerice tih 1,62 biti 1,70 eura, a ne 2 eura.

Talijani u restoranima imaju okrugle cijene

No pogledali smo cijene u talijanskim restoranima,  tamo su cijene najčešće zaokružene na puni iznos, primjerice za tjestenine ili lasagne na 8, 9 ili primjerice 10 eura. Stoga se već naslućuje da će isto učiniti i domaći restorani.

A što se događa ako nadzor utvrdi da je cijena neopravdano povećana kod trgovca ili ako nije pravilno iskazao cijene u obje valute?

Tijela ovlaštena za nadzor moći će prilikom provedbe nadzora trgovcu narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, određujući ujedno i rok u kojem to mora učiniti, i to ako je tijekom nadzora utvrđeno da  u razdoblju dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge trgovac nije na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način iskazao cijene u euru i kuni.

U kontroli provođenja obveze dvojnog iskazivanja cijena i ispravnog preračunavanja, važnu će ulogu imati i potrošači.

Građani će moći svoje pritužbe na trgovce i pružatelje usluga za koje smatraju da su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene prijaviti nadležnim tijelima, a koja će, nakon što utvrde osnovanost pojedine pritužbe, trgovca staviti na “crnu listu”.

 

Pročitajte još