POREZNA UPRAVA SPREMNA ZA EURO: Do kraja godine sve obveze iskazuju se u kunama, nema dvojnog iskazivanja poreza

Porezna uprava aktivno se priprema za uvođenje eura. Popisali su sve zakone i ostale propise koje će morati izmijeniti, izabrali su partnera za informatičku podršku u prilagodbi i promjenama koje treba implementirati radi dvojnog iskazivanja iznosa,  međutim kako ističu za sada ne raspolažu podatkom o troškovima vezanim za uvođenje eura budući da je riječ o velikom broju sustava i podsustava.

Poduzetnike, obveznike fiskalizacije najviše zanima prilagodba njihovih fiskalnih računa, a prema tumačenju koje smo dobili iz Porezne uprave razloga za brigu ne bi trebalo biti. U fiskalizaciji računa sve će ostati isto, odnosno postupak provođenja fiskalizacije računa provodit će se prema važećem Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Dostava računa u sustav fiskalizacije ostat će ista.

Računi će se i u prijelaznom razdoblju fiskalizirati u euru

– Računi se u sustav fiskalizacije dostavljaju u onoj valuti koja je na snazi u trenutku izdavanja računa. Računi koji će se izdati i fiskalizirati u 2022. godini dostavljat će se u sustav fiskalizacije u kunama, a u 2023. u eurima, bez dvojnog iskazivanja – kažu u Poreznoj upravi naglašavajući da je poslovni subjekt, kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i pružatelj financijskih usluga dužan u razdoblju dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Prema dokumentu Smjernica za prilagodbu gospodarstva procesu zamjene kune eurom, tijekom razdoblja dvojnog opticaja, odnosno od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. godine kada će građani još uvijek moći plaćati u kunama, no povrat novca će dobivati u eurima računi će se fiskalizirati u euru.
Porezni obveznici koji prijavljuju porez i druga javna davanja za ovu 2022. godinu i ranije godine prijave će podnositi u kunama, a za iduću godinu u eurima i ni tu neće biti obveze dvostrukog iskazivanja iznosa.

Iznos duga ili povrata poreza bit će iskazan i u kunama i eurima

– Knjiženje poreznih prijava na porezno knjigovodstvenoj kartici do 31. prosinca 2022. godine provodit će se u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u eurima što znači da će se sva izvješća odnosno porezne prijave za 2022. godinu i ranije godine koja su dostavljena nakon 1. siječnja 2023. godine knjižiti u eurima. – tumače u Poreznoj upravi.

U Hrvatskoj će se od rujna, bude li se euro uvodio prema planiranoj dinamici od rujna 2022. biti obvezno dvostruko iskazivanje iznosa na poreznim rješenjima koja će se izdavati u tom periodu. Porezna uprava će iznose na rješenjima iskazivati tako da će samo ukupan novčani iznos duga ili povrata biti iskazan i u kunama i u eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije, a svi ostali iznosi bit će iskazani u kunama. Tijekom cijele 2023. ukupan iznos duga ili povrata također će biti prikazan u obje valute, no svi ostali iznosi će biti iskazani u euru.
Pročitajte još