POVODOM DANA ŽENA Čak 105 žena na 100 muškaraca živi u Europskoj Uniji, na Malti, u Sloveniji i Švedskoj ipak više muškaraca nego žena

U EU ima više žena nego muškaraca, više žena živi same s djecom nego muškarci, kod mlađe populacije više je muškaraca samaca, a kod starijih više žena koje žive same. Percepcija o zdravlju je bolja kod muškaraca nego žena, nešto je manja ocjena zadovoljstva životom kod žena, ali više žena ima visoko obrazovanje. Neki su to od statističkih podataka Eurostata.

Među mladima do 18 godina ima više muškaraca

U EU je u 2021. godini bilo  oko 105 žena na 100 muškaraca, odnosno pet posto.  Jedino je na Malti te u Luksemburgu, Švedskoj i Sloveniji bilo više muškaraca. U svim ostalim zemljama broj žena je bio veći, a najveća razlika broja žena u odnosu na broj muškaraca bila je  u Latviji (16 % više), Litvi (13 % više), Portugalu (12 % više) i Estoniji (11 % više. Kod mladih do 18 godina bilo je 5 posto više mladića, a kod starije dobne skupine, iznad 65 godina, 32 posto više je bilo žena. U Hrvatskoj je bilo 2021. godine 5,4 posto više žena nego muškaraca.

Nadalje, u EU je prije dvije godine 6 posto žena u dobi od 25 do 49 godina živjelo samo s djecom, u usporedbi s 1,1 % muškaraca iste dobi. Za samce bez djece u ovoj dobnoj skupini udio je bio 11,1 % za žene i 18,6 % za muškarce. Druga skupina u kojoj postoje velike razlike između žena i muškaraca su samci u dobi od 65 i više godina: udio starijih žena koje žive same (39,8 %) bio je gotovo dvostruko veći od udjela muškaraca (20 %). Za ostale skupine postoje manje razlike. Među mladima od 18 do 24 godine 13,6 % žena i 12,8 % mladića živjelo je samo. Isto vrijedi i za osobe starije od 18 godina koje žive u paru: 42,2 % žena i 45,5 % muškaraca te dobi u EU živjelo je u paru.
U Hrvatskoj više zdravih žena no muškaraca

Jedno od istraživanja Eurostata pokazalo je da je percepcija zdravlja  bolja među muškarcima nego među ženama, a ta se razlika povećavala s dobi: za one u dobi od 16 do 44 godine, 87,2 % žena i 88,7 % muškaraca u EU-u 2021. smatralo je da su dobrog ili vrlo dobrog zdravlja. Taj je udio dosegao 65,9 % žena i 68,9 % muškaraca u dobi od 45 do 64 godine, a u dobi od 65 i više godina 38,5 % odnosno 44,0 %. Gotovo sve države članice bilježe sličnu situaciju.

Hrvatska je jedna od rijetkih u kojoj je trend drugačiji, pa je kod nas 91,7 posto žena smatralo da su dobrog ili vrlo dobrog zdravlja u odnosu na 89,2 posto muškaraca.

Što se tiče ocjene zadovoljstva sa životom, u prosjeku su u EU-u žene u dobi od 16 i više godina ocijenile svoje zadovoljstvo životom sa 7,1 na ljestvici od 0 do 10, a muškarci sa 7,2 u 2021. U većini država članica ocjene su bile jednake ili gotovo jednake.
Žene su obrazovanije od muškaraca diljem EU, osim u Njemačkoj

Hrvatska je na dnu ljestvice zadovoljstva sa 6,8 posto zadovoljnih žena i 6,9 muškaraca.

Gledajući  najvišu završenu razinu obrazovanja, vrlo je mala razlika između žena i muškaraca u EU s nižom razinom obrazovanja. Međutim, za srednje i visoko obrazovanje razlike su vidljivije.  Gotovo jednaki udjeli žena i muškaraca u dobi od 25 do 64 godine u EU-u (20 % žena i 21 % muškaraca) imali su nisku razinu obrazovanja. Manji udio žena (44 %) nego muškaraca (48 %) u EU-u uspješno je završio najviše srednju razinu obrazovanja i taj je trend jednak  u gotovo svim državama članicama.

Kod visokog obrazovanja, više je žena, 36 posto u odnosu na 31 posto muškaraca. Najveće razlike su u 2021. godini bile u baltičkim državama te Finskoj, Švedskoj i Sloveniji. Nasuprot tome, Njemačka je jedina zemlja u kojoj je više muškaraca nego žena imalo visoko obrazovanje (33 % muškaraca u usporedbi s 29 % žena).  U Hrvatskoj je, kako pokazuju podaci Eurostata, bilo 28,9 posto žena s visokim obrazovanjem te 20,9 posto muškaraca.


 

 

Pročitajte još