IZVJEŠTAJ HNB-a O UVOĐENJU EURA U trezoru narodne banke zasad je 326 milijuna novčanica i 443 milijuna kovanica kune

Hrvatska narodna banka napravila je rezime najvažnijih činjenica u vrijeme prelaska s kune na euro – vrijednosti kovanica i novčanica eura preuzetih od banaka, fizičkih i pravnih osoba, osposobljenih bankomata te prestanku rada HSVP-a i NKS-a… Također i  radnjama koje slijede – konverziji u sljedećem razdoblju te uništavanju novčanica kuna i čuvanju kovanica kuna te njihovoj prodaji kao sekundarne sirovine.

Dostavljeno 1,3 milijarde eura tijekom predopskrbe

Tijekom razdoblja predopskrbe bankama su dostavljene ukupno 1,3 milijarde eura, što uključuje i vrijednost početnih paketa eurokovanica. Za potrebe predopskrbe u 2022. i djelomično za potrebe opskrbe u 2023. Hrvatska narodna banka tijekom 2022. osigurala je ukupno 627 milijuna komada eurokovanica i 346 milijuna komada euronovčanica, priopćeno je iz HNB-a.

Do 31. prosinca 2022. banke su od Hrvatske narodne banke preuzele oko 388 milijuna komada eurokovanica (što uključuje početne pakete eurokovanica) i oko 63 milijuna komada euronovčanica.
Kako se navodi, za potrebe redovite opskrbe banaka u 2023. u Hrvatskoj kovnici novca izradit će se dodatnih oko 210 milijuna komada eurokovanica.

Od 1. do 31. prosinca 2022. na oko 2.000 lokacija banaka, Financijske agencije i HP-Hrvatske pošte prodano ukupno 861.226 komada početnih paketa eurokovanica za potrošače te 37.281 komad početnih paketa eurokovanica za poslovne subjekte.

Povući će se 500 milijuna komada novčanica kune

Na osnovi iskustava zemalja koje su uvele euro kao nacionalnu valutu, HNB očekuje da će se pri zamjeni kune za euro vratiti oko 1,1 milijarda komada kovanica kune i više od 500 milijuna komada novčanica kune, što uključuje i pričuve gotovog novca kune HNB-a.
Nakon povlačenja, kovanice kune čuvat će se u montažnom objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine i poslije toga prodat će se kao sekundarna sirovina. Usporedo s povlačenjem iz optjecaja, postupno se uništavaju novčanice kune na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihova uništavanja rezanjem i brojenja uništenih novčanica. Potreban prostor za povučene novčanice kune osiguran je u trezorima HNB-a.

Na dan 19. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka u trezoru je pohranila oko 326 milijuna komada novčanica kune (65% procijenjene količine), dok je u vojarni smješteno oko 443 milijuna komada kovanica kune (40% procijenjene količine).

Svi bankomati rade i opremljeni su s eurom

U skladu s redovitim sezonskim oscilacijama tijekom prosinca prošle godine aktivno je bilo oko 4.000 bankomata u vlasništvu banaka. Od toga se njih oko 2.700 (68%) postupno tijekom prosinca isključivalo iz upotrebe radi prilagodbe za isplatu euronovčanica od 1. siječnja. Preostalih oko 1.300 (32%) bankomata prilagodilo se za isplatu eura tijekom prva dva tjedna 2023.


Banke, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta svim potrošačima će u roku od 12 mjeseci od uvođenja eura, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura po fiksnom tečaju konverzije. U tom se razdoblju u jednoj transakciji može zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna bez naknade, s tim da banke tu naknadu uglavnom ne naplaćuju, dok je Fina i Hrvatska pošta naplaćuju. Nakon 1. siječnja 2024. zamjenu novčanica i kovanica kune obavlja samo Hrvatska narodna banka, i to bez naknade. Novčanice kune moći će se zamijeniti za euro u neograničenom roku, no kovanice kune moći će se zamijeniti samo tri godine nakon uvođenja eura, odnosno do 31. prosinca 2025.

Prema zakonskim odredbama nakon konverzije nijedan potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden, a što je HNB intenzivnim supervizorskim aktivnostima i osigurao te će i dalje nastaviti s kontrolom konverzije osobito u dijelu kredita potrošačima. Isto tako, svi su subjekti pod nadzorom HNB-a (banke, kreditne unije, institucije za elektronički novac i institucije za platni promet) tarife naknade konvertirali u euro bez ikakvog povećanja od 1. siječnja, odnosno samo uz primjenu pravila o preračunavanju i zaokruživanju.

Platni sustavi rade na euru

Na kraju obračunskog dana 30. prosinca 2022. prestao je s radom Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), platni sustav za namiru međubankovnih plaćanja u kunama u realnom vremenu na bruto načelu u novcu središnje banke. Kunska sredstva na računima banaka i ostalih sudionika u HSVP-u konvertirana su u eure i prebačena na eurske račune tih sudionika u sustavu TARGET2-HR (hrvatska komponenta sustava TARGET2 – Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu).

Time platni sustav TARGET2-HR zamjenjuje HSVP te će se preko njega provoditi međubankovna plaćanja u eurima u novcu središnje banke, izvršavati monetarne operacije, izvršavati plaćanja vezana uz transakcije koje se provode preko SKDD-a i SKDD-CCP-a, omogućivati opskrba banaka gotovim novcem i slično.

Istog je dana prestao s radom i Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun međubankovnih platnih transakcija u kunama. Sve transakcije kreditnih transfera i izravnih terećenja koje su se dosad obračunavale u kunama u NKS-u nastavile su se od 1. siječnja 2023. obračunavati u eurima u EuroNKS-u, platnom sustavu za obračun eurskih platnih transakcija SEPA kreditnih transfera i SEPA izravnih terećenja koji je započeo s radom još 2016. godine.

Instant plaćanja, koja su se u kunama namirivala u platnom sustavu NKSInst (platni sustav za namiru međubankovnih platnih transakcija u kunama u gotovo realnom vremenu), od 1. siječnja 2023. nastavila su se namirivati prema istim pravilima u eurima kao SEPA instant kreditni transferi, u istom platnom sustavu, koji od 1. siječnja 2023. nosi naziv EuroNKSInst.

 

Pročitajte još