INFLACIJA U HRVATSKOJ Cijene u odnosu na prosinac 2022. godine više za 13,1 posto u prosjeku, hrana skuplja čak 19 posto

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene su u prosincu prošle godine bile manje za 0,3 posto u odnosu na lanjski studeni, a u odnosu na prosinac 2021. više za 13,1 posto. Na godišnjoj razini, najviše je poskupjela hrana, prije svega prerađeni prehrambeni proizvodi, pa ugostiteljstvo, oprema za kućanstvo… I na mjesečnoj razini opet se je najveće poskupljenje osjetilo na hrani.

Najmanje poskupjela kategorija zdravlje

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2022. u odnosu na studeni 2022. u prosjeku su bile niže za 0,3%,. U odnosu na prosinac 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su bile više za 13,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 10,8%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Hrana i bezalkoholna pića, za 19,0%, Restorani i hoteli, za 17,1%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 16,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 16,0%, Odjeća i obuća, za 12,1%, Razna dobra i usluge, za 11,5%, Rekreacija i kultura, za 9,6%, Prijevoz, za 8,4%, Alkoholna pića i duhan, za 5,3%, te Zdravlje, za 4,6%.
Najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića (+4,93 postotna boda), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+2,70 postotnih bodova), Prijevoz (+1,24 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva (+0,92 postotna boda), Restorani i hoteli (+0,85 postotnih bodova), Odjeća i obuća te Razna dobra i usluge (+0,71 postotni bod po svakoj skupini), Rekreacija i kultura (+0,51 postotni bod), Alkoholna pića i duhan (+0,27 postotnih bodova) te Zdravlje (+0,15 postotnih bodova).

Veći PDV nego u Sloveniji

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini Prerađeni prehrambeni proizvodi, za 18,0% (doprinos porastu od +4,06 postotnih bodova).
Podsjetimo se, nedavno nam je konzultantica Zvjezdana Blažić upravo potvrdila kako prerađeni prehrambeni proizvodi imaju veće cijene od susjedne Slovenije, jer  je na taj dio proizvoda PDV ostao na 25 posto.

“Što se poreznog opterećenja tiče HR ima 5% stopu PDV na svježe povrće, voće, meso, mlijeko, jaja, kruh, ulje, šećer itd., ali je zadržana stopa PDV od 25% za gotovo sve prerađene prehrambene proizvode uključujući i mliječne proizvode, tjesteninu, rižu, bezalkoholna pića, sokove, kavu, začine koji  su u Sloveniji oporezovani sa 9,5% PDV”, rekla nam je Blažić.

Hrana poskupjela i na mjesečnoj razini

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Hrana i bezalkoholna pića, za 1,2% (doprinos porastu od +0,31 postotni bod), Alkoholna pića i duhan te Rekreacija i kultura, po svakoj skupini za 0,8% (+0,04 postotna boda), Razna dobra i usluge, za 0,7% (+0,04 postotna boda), Zdravlje te Restorani i hoteli, po svakoj skupini za 0,5% (+0,02 postotna boda) te Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 0,3% (+0,02 postotna boda).


Porast cijena ublažio je pad cijena prijevoznih usluga, za 4,0% (doprinos padu od -0,59 postotnih bodova, snižene cijene goriva za osobna prijevozna sredstva), pa odjeća i obuća, za 2,8% (-0,16 postotnih bodova) te stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,6% ( -0,10 postotnih bodova).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2022. u odnosu na studeni 2022. u prosjeku su niže za 0,1%. U odnosu na prosinac 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,7%, dok su u godišnjem prosjeku više za 10,7%.

Pročitajte još