EURO NA TRŽIŠTU KAPITALA: Zagrebačka burza zatvorit će trgovanje posljednje dane u godini, počinje s radom 02.siječnja

Osim što se od rujna cijene usluga i podaci o ukupnom prometu i zaključnoj cijeni dionice ili obveznice iskazuju dvojno, s  uvođenjem eura za Zagrebačku burzu nastupa u načelu samo tehnička prilagodba. Veća zanimljivost je da zbog prilagodbe, 29. i 30. prosinca, neće biti trgovanja na uređenom tržištu te multilateralnoj trgovinskoj platformi odnosno Progress tržištu, kojima burza upravlja.

Indeksi u eurima 01.1. 2023. godine

Krajem godine Zagrebačka burza provest će prilagodbu svih burzovnih indeksa, preračunavanjem cijena u eure te izračunom novih divizora u eurima, pa će se od 1. siječnja 2023. referentne vrijednosti odnosno indeksi računati u eurima. Sve povijesne vrijednosti za sve indekse prije 1. siječnja 2023. ostaju nepromijenjene.

Trgovanje će početi 2. siječnja 2023., a vrijednost svih uvrštenih dionica već će biti preračunata u eure po fiksnom tečaju, zaokružena na najbliži eurocent.
Za vlasnike vrijednosnih papira neće biti nikakvih obveza, jedino u slučaju ako smatraju da njihova prava nisu poštovana.

Sve novčane obaveze na temelju prava i posjedovanja vrijednosnih papira koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili nakon toga bit će ispunjene u eurima, preračunato prema zakonskim pravilima preračunavanja.

Temeljni kapital dioničkog društva najmanje 25.000 eura

U prošloj godini ukupan promet Zagrebačke burze iznosio je 2,54 milijarde kuna. Sve tvrtke uvrštene na burzu, naravno i izvan nje, morat će u propisanom zakonskom roku preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova, odnosno dionica,  zaokruženo na eurocent.
Pritom su dobiveni iznos društva dužna uskladiti i s aktualnim propisima koji uređuju trgovačka društva te navedene promjene upisati i u sudskom registru i pri SKDD-u. Svi mali ulagatelji u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji vlasničkih vrijednosnih papira, nakon pokušaja dogovora s matičnim društvom, mogu se obratiti nadležnom sudu, s obzirom da se radi o primijeni propisa o trgovačkim društvima.

Najniži iznos temeljnoga kapitala dioničkog društva umjesto sadašnjih 200.000 kuna iznosit će 25.000 eura, a najmanji nominalni iznos dionice, koji je sada 10 kuna, iznosit će jedan euro. Dionička društva usklađenje će morat učiniti tijekom sljedeće godine, bez plaćanja sudskih pristojbi, a prema najavama i bez javnobilježničkih troškova.

Nominalna vrijednost državne obveznice bit će 1 eurocent

Zbroj temeljnog kapitala morat će odgovarati zbroju vrijednosti dionica. U slučaju razlika, tj. ako se pojavi višak,  razlika će se evidentirati u kapitalne rezerve, a u obrnutom slučaju, u svrhu usklađenja moći će se koristiti  zadržana dobit, zakonske, kapitalne i statutarne rezerve.


Kod konverzije državnih obveznica, uvodi se  nova nominalna vrijednost od 0,01 euro, odnosno 1 eurocent, a  umjesto dosadašnje vrijednosti od jedne kune.

Preračunavanje državnih obveznica, kao i trezorskih zapisa, na dan uvođenja eura provodit će Središnje klirinško depozitarno društvo.

SKDD će morati na dan uvođenja eura o provedenom preračunavanju obavijestiti izdavatelja i imatelje pojedinih računa ulagatelja, a po potrebi i Burzu. U  roku od 15 dana od dana uvođenja eura morat će i dostaviti podatak o razlici koja je proizašla uslijed preračunavanja nominalnog iznosa i količine dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca te će ga morati na zahtjev dostaviti imateljima pojedinih računa.

 

 

Pročitajte još