POLOVIČNO ISPRAVILI GREŠKU Dvostruke cijene na Zalandu samo na naslovnoj stranici, Spartoo ignorira zakon

Muka po dvostrukom iskazivanju cijena u online prodaji ne prestaje otkad je 5.  rujna zbog uvođenja eura ono postalo obvezno za sve tvrtke u odnosu s krajnjim potrošačima. Sredinom rujna cijene u dvije valute nisu imali popularni Zalando, Spartoo niti NextDirect dok ih je About you sasvim ispravno prikazao kako u kunama tako i u eurima.

Na početku ignorirali dvojno iskazivanje cijena

Gotovo dva mjeseca kasnije i manje od 60 dana do trenutaka kada će euro postati službena hrvatska valuta francuski Spartoo i britanski Next Direct i dalje prikazuju cijene samo u kunama dok je njemački Zalando donekle ispravio propust, ali ne sasvim.

Osnovna funkcija dvostrukog iskazivanja cijena uz isticanje fiksnog tečaja konverzije je zaštita potrošača od mogućih neopravdanih poskupljenja, ali i njihova prilagodba na novu valutu.
Zanimljivo je stoga kako About You i Zalando različito ispunjavaju tu obvezu.

Zalando je nakon početnog ignoriranja dvostrukih cijena nedavno na početnoj stranici online trgovačke platforme cijene iz kuna preračunao u eure. Međutim, kada kupac klikom na njega odabere određeni proizvod koji želi kupiti cijena ostaje prikazana samo u kunama kao i u nastavku procesa kupnje sve do košarice i plaćanja. Moguće je da Zalando nije sasvim ispoštovao smjernice kojima se propisuje način dvostrukog iskazivanje cijena.

About You ima dvojne cijene po zakonu

Prema tim smjernicama u internetskoj prodaji cijene moraju biti dvostruko iskazane za sve proizvode koje potrošač može odabrati i spremiti u košaricu, prilikom prikaza sugeriranih proizvoda budući da se na navedeni način potrošaču nudi i sugerira kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačeva odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala.
Cijene moraju biti dvostruko iskazane na ukupnom iznosu košarice, na ukupnom iznosu pri završetku kupovine  na potvrdi narudžbe i konačno na računu.

Za razliku od Zalanda About You dvostrukom je iskazivanju pristupio ozbiljnije.  About You cijene u eurima i kunama prikazuju na naslovnoj stranici, ali i u svakom idućem koraku kupnje pa tako kupac na About You ima informaciju u obje valute sve do plaćanja kao posljednjeg koraka kupnje.

Spartoo se ne pridržava zakona u Hrvatskoj

Spartoo, sa sjedištem u Francuskoj i britanski Next Direct još uvijek ignoriraju obvezu dvostrukog iskazivanja cijena, a njihovi odjeli za komunikaciju s medijima više od mjesec dana nisu odgovorili na naša pitanja.


Kazne za neiskazivanje cijena u obje valute mogu se odrediti u rasponu od 20 do 100 tisuća kuna, no prije kazni državni inspektorat trgovce upozorava na neispravno iskazivanje cijena.  Na portalima najčešće nedostaje jasno i vidljivo prikazan fiksni tečaj konverzije.

Online trgovine tvrtki koje imaju i fizičke dućane poput Zare, Manga i H&M-a cijene iskazuju dvostruko od zakonskog roka početkom rujna, no H&M je doša pod inspekcijski nadzor zato što su svoju cijenu u eurima namijenjenu tržištima eurozone preračunali u kune umjesto da cijenu iz kuna preračunaju u eure što je dovelo do poskupljenja zbog uvođenja eura. Inspekcijski nadzor je kako nam kažu u Državnom inspektoratu još uvijek u tijeku.

Pročitajte još