OBVEZNO DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA: Računi za režije moraju biti prikazati u kunama i eurima, stižu prvi takvi odresci za plaće i mirovine

Građanima i umirovljenicima prvi put će ovaj mjesec  stići izvještaji o isplaćenoj plaći ili mirovini iskazani u kunama i eurima. Tek će se sada vidjeti koliko su mirovine i plaće u Hrvatskoj niske u usporedbi s ostatkom Europske Unije. Podsjetimo,  prosječna mirovina iznosi svega 320 eura, a prosječna neto plaća kreće se oko 900 eura.

 Poduzetnici su morali prilagoditi sve sustave euru

Poduzetnici su tako morali prilagoditi sva svoja programska rješenja (software) – od izdavanja računa i obračuna plaća do dvojnog iskazivanja cijena i promjena u financijskim obračunima i izvještajima. Neki su poduzetnici taj trošak morali platili, a neki su od IT tvrtki koje im inače održavaju sustav, dobili besplatna rješenja.

Ključno za sve poduzetnike jest da ne smiju ni na koji način zakinuti svoje zaposlenike niti svoje kupce. Pa je tako zabranjeno neopravdano podizanje cijena tijekom postupka uvođenja eura. Svi poslovni subjekti moraju od 5. rujna na računima potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
Dvojno iskazivanje vrijedi za poslovne prostorije  na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi, na internetskoj stranici, u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju. u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge, u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga te kod drugih oblika iskazivanja cijena.

Ugovori s tvrtkama vrijede, ne moraju biti dvojno iskazani

Sva tijela javne vlasti – ministarstva, županije, gradovi, državne tvrtke, sudovi ine moraju dvojno iskazivati cijene na ugovorima koje sklapaju s poslovnim subjektima.

Isto tako, HNB, HANFA, HAMAG BICRO i sva tijela javne vlasti također ne moraju dvojno iskazati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti u aktima koje donose.
Niz je i iznimaka gdje se cijene ne moraju dvojno iskazati, kao što su trgovine malo i štandovi i klupe na tržnicama, unutar trgovačkih centara… Zatim na kioscima, zaslonima blagajni i samoposlužnim uređajima, uređajima za samoočitavanje cijena u trgovini (price checker), iznosima cijena  na strojevima za vaganje te naljepnice s vaganim barkodom i cijenom, povratne naknade za plastičnu ambalažu, aparatima za povrat ambalaže, totemima benzinskih postaja, igrama na sreću, taksimetru…

Mnogi trgovci već su i ranije počeli s dvojnim iskazivanjem cijena, isto kao i banke.

Režije će biti prikazane i u kunama i eurima

Banke od 5. rujna obvezno moraju dvojno iskazati stanja i promete na računima, ukupan iznos kredita te iznos mjesečne rate ili anuiteta, iznose na bankomatima te godišnje stanje depozita.


Što se tiče režija, od 5. rujna konačan iznos računa bit će iskazan u kunama i u eurima uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Izuzetak je vrijednost iskazana za unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge (prepaid bonovi), vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene, vrijednost iskazana na karticama za javne telefonske govornice te vrijednost otisnuta na ambalaži SIM kartice.

Računi za potrošnju u prosincu bit će izdani u siječnju 2023. i bit će samo u eurima.

Sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćat će se nakon uvođenja eura, banka će obaviti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje i to će činiti do početka srpnja sljedeće godine.

 

 

Pročitajte još