EURO I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: Evo koji će poduzetnici zbog uvođenja eura morati predavati dvostruke izvještaje

Velika briga za poduzetnike bit će, između ostalog, i kako pripremiti financijske izvještaje o poslovanju u godini kada Hrvatska mijenja nacionalnu valutu iz kune u euro.

Jednostavno za poduzetnike kojima financijska godina starta 01.01. 2023.

Stvar je poprilično jednostavna za one poduzetnike čija se poslovna godina završava kada i kalendarska godina. Naime, takve će tvrtke stanje poslovanja zatečeno na  31.12.2022. godine iz kune preračunati u euro po fiksnom tečaju. Nadalje, sve će financijske izvještaje za 2022. godine izračunavati i predavati u kunama.

Za tvrtke čija je poslovna godina različita od kalendarske predlaže se sastavljanje tehničke bilance na datum 31.12.2022. godine.
Primjerice, ako im poslovna godina započinje 1.10.2022. godine, a završava 30.09.2023. poslovni subjekt preračunava sve stavke bilance i računa dobiti i gubitka na 31.12.2022. godine te ih prenosi kao početno stanje na 1.1.2023. godine u euru. Na 30.09.2023. godine poduzetnik iskazuje bilancu i račun dobiti i gubitka temeljem podataka početnih stanja u euru za dio godine koji se odnosi na 2022. godinu, uključujući evidentirane transakcija u euru za preostale mjesecu u 2023.godinu.

Dva izvještaja za ostale poduzetnike

Ti pak poduzetnici, ako im posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima izražavaju u euru.

Usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavat će se i prikazivati u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, a zbog bolje usporedivosti podataka.  Usporedni podaci su podaci koji se odnose na prethodno izvještajno razdoblje i na zadnji dan tog razdoblja.
Način preračunavanja određen je u Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS).

Prema odredbama MRS-a 21.35. i 21.37. promjena funkcijske valute provodi se od datuma promjene pa nadalje.

Preporuča se konzultiranje IT stručnjaka

Sukladno odredbi MRS-a 21.37. subjekt pretvara sve stavke u novu funkcijsku valutu primjenom tečaja na datum promjene. S novim se pretvorenim iznosima nemonetarne imovine postupa kao s njihovim povijesnim troškom nabave.


Promjena funkcijske valute znači da će subjekti na 1. siječnja 2023. godine morati poslovne knjige otvoriti u euru. Napominje se da će subjekti kojima je poslovna godina različita od kalendarske morati na datum koji prethodi danu uvođenju eura napraviti preračun svih stavaka izvještaja o financijskom položaju u euro.

Također će stavke izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od početka poslovne godine do dana uvođenja eura morati preračunati u euro. Za preračunavanje transakcija iz dijela poslovne godine koji prethodi danu uvođenja eura predlaže se konzultiranje s IT stručnjacima koji mogu ocijeniti optimalan način preračuna u okviru postojećih ili dodatnih funkcionalnosti računalnih programa koje subjekt koristi.

 

 

 

 

 

Pročitajte još