POČELO DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA: Evo kako cijene od rujna moraju izgledati

Većina trgovina i svih obveznika dvojnog iskazivanja cijena, već je počela s tim procesom, i prije nego li to postane zakonska obveza, od 5. rujna. 

Ipak, podsjećamo kako to mora izgledati, a u skladu s uputama koje je izdalo nadležno Ministarstvo gospodarstva.

Na vrhu mora biti cijena u eurima

Na robi, odnosno privjesnici ili naljepnici na robi, na vrhu mora biti istaknuta cijena u eurima, a ispod u kunama, preračunata prema fiksnom tečaju. 
Na polici na regalnoj etiketi uz ime proizvoda, ispod lijevo bi trebala stajati cijena robe u eurima, a desno u kunama.

Kod iskazivanja maloprodajne cijene za određeni proizvod u jedinici mjere, potrebno je na vrhu istaknuti ime proizvoda i mjeru, ispod lijevo cijenu za taj proizvod u eurima, a ispod toga cijenu tog proizvoda za jedinicu mjere. Desno isto to, samo iskazano u kunama.

Isticanje cijene za kavu

Primjerice, za kavu od 175 grama, na vrhu se ispiše ime proizvoda i mjera – Mljevena kava 175 grama. Ispod lijevo napiše se cijena u eurima za tu kavu, a ispod cijena u eurima za kilogram te kave. Desno se stavlja cijena u kunama, također za taj proizvod, a ispod za kilogram kave u kunama.
Isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za  proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara,  proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti, proizvode koji se prodaju u okviru posebnih oblika prodaje,  poslastice za kućne ljubimce,  kolače,  alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml,  smrznute deserte obujma do 500 ml  te voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Ako je riječ o sniženom proizvodu na akciji, tada se ispod naziva i gramaže proizvoda, lijevo ispisuje snižena cijena u eurima, a ispod prijašnja cijena koja se prekriži, a desno isto, samo izraženo u kunama.


Kod sniženja i rasprodaje posebna pravila 

Kada se radi o sezonskom sniženju, tada se ispod naziva proizvoda, lijevo ispisuje sadašnja cijena u eurima, a ispod prekrižena prijašnja cijena, a desno isto u kunama. Isti je postupak i kod rasprodaje.

Kada je riječ o prodaji putem interneta, obveza dvojnog iskazivanja obuhvaća cijene na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici istaknut određeni proizvod koji se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na taj proizvod potrošač može naručiti (odnosno, spremiti u košaricu).

Prilikom prikaza sugeriranih proizvoda, budući da se na navedeni način potrošaču nudi i sugerira kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačevog odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala/robe, zatim, ukupan iznos košarice,  ukupan iznos pri završetku kupovine (iznos koji će potrošač trebati platiti),  ukupan iznos na potvrdi narudžbe te ukupan iznos na računu.

Dvojne cijene nužno naglasiti kod telefonske prodaje

Putem telefonske prodaje, potrebno je jasno komunicirati dvojne cijene za usluge.

Ako poslovni subjekt, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u katalogu usluga s cijenama ili posebnim brošurama ili prospektima s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama.

Uz opis cijene usluga, potrebno je, kako donose Smjernice, lijevo izraziti cijenu u eurima, desno u kunama. Kod akcijskih cijena lijevo treba izraziti novu cijenu u eurima, a ispod prekriženu staru cijenu u eurima, a sve isto, samo u kunama, na desnoj strani.

Ipak, kako se napominje, prilikom posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično), poslovni subjekti nisu u obvezi prekrižiti cijenu kako je predviđeno u Smjernicama, nego je dovoljno je istaknuti najnižu cijenu koju je poslovni subjekt primjenjivao u razdoblju zadnjih 30 dana od početka posebnog oblika prodaje i sniženu cijenu sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Pročitajte još