DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA U TVRTKAMA: Plaća za prosinac 2022. godine mora se obračunati i isplatiti u eurima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja navelo je brojna pitanja zanimljiva prije svega za poduzetnike, a koja se tiču poreznih obrazaca, obrazaca o plaći, putnih naloga….

Na ePoreznoj nema obrazaca u eurima

Na ePoreznoj neće postojati obrasci u eurima. Sa svih obrazaca bit će maknuta naznaka valute. Na početnim ekranima za popunjavanje obrazaca bit će navedena informativna poruka da ovisno o obračunskom razdoblju za koji se isti podnose iznosi su u kuni odnosno euru.

Putne naloge nije potrebno dvojno iskazati. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. isplaćuju se od 1. siječnja 2023. u euru. Da bi se plaća za prosinac 2022. zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u euru potrebno je obračunati plaću u euru. Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni.
Upravo zbog toga iznos Bruto I potrebno je preračunati u kunu i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kuni. Po zaključenju poslovne godine 2022., obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Po isplati plaće u euru u siječnju 2023., zatvaraju se prenesene obveze iz 2022.

Obrazac JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) koji prema posebnim propisima kojim se uređuje oporezivanje dohotka, ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i za 2023. koje se isplaćuju u siječnju 2023. vrši se u euru. Korekcije i nadopune JOPPD Obrazaca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

Ugovori u kunama važe i u 2023. godini

Ako se plaća za kolovoz 2022. isplaćuje nakon 5. rujna 2022. treba biti dvojno iskazana na  način da se ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće iskaže i u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije dužan dvojno iskazati.
Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kuni i dalje su važeći, pa tako to primjerice vrijedi i za ugovore o radu. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, danom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Što je s postupanja s računima koji se izdaju u 2023. za robu/uslugu isporučenu u 2022.? Ako je datum isporuke 15.12.2022., datum izdavanja računa 15.12.2022., i datum plaćanja 31.12.2022., u tom slučaju valuta izdavanja računa, valuta unosa u poslovne knjige i valuta plaćanja je kuna. Ako je datum isporuke 15.12.2022., datum izdavanja računa 15.12.2022., a datum plaćanja 15.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja računa i valuta unosa u poslovne knjige je kuna, a valuta plaćanja je euro. Ako je datum isporuke 15.12.2022., datum izdavanja računa 15.01.2023. i datum plaćanja 15.01.2023., u tom slučaju valuta izdavanja računa je euro, valuta unosa u poslovne knjige je kuna, a valuta plaćanja euro.

Povratna naknada za ambalažu se preračunava u euro

Još jedna novina je da je intencija Ministarstva financija, Porezne uprave  izmjena Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom na način da se usklade iznosi blagajničkog maksimuma, a sve u svrhu olakšavanja poslovanja poreznim obveznicima odnosno obveznicima fiskalizacije. Obveznici fiskalizacije dužni su gotov novac, iznad visine blagajničkog maksimuma koji je propisan odredbama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.


I još jedna zanimljivost, iznos povratne naknade od 0,50 kuna te iznosi naknada prodavateljima za preuzimanje i predaju otpadne ambalaže od pića sakupljaču za ručno preuzimanje 0,05 kuna i preuzimanje putem aparata 0,18 kuna preračunavat će se sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Vezano za Prijedlog pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku kojim će se između ostalog urediti i označavanje ambalaže od pića u sustavu povratne naknade, kao i zaprimanje ambalaže označene starim oznakama.

 

 

Pročitajte još