DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA: Naknada za nezaposlenost mora se iskazati i u kuni i euru, ali ugovor ministarstva za izradu softwarea ne mora

Već su odavno poznata pravila za dvojno iskazivanje cijena u privatnom sektoru, a nedavno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo pravila i za lokalne i državne organizacije i tvrtke.

Tako je resorno ministarstvo u ažuriranim uputama o uvođenju eura u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena, odredilo pravila za ministarstava, škole, županije i komunalne tvrtke navodeći i konkretne primjere.

Jednokratna pomoć za dijete i u eurima i kunama

Primjerice, u rješenjima o komunalnoj naknadi koje će jedinice lokalne samouprave donositi, ukupnu obvezu komunalne naknade za razdoblje plaćanja bit će potrebno dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenjem fiksnog tečaja konverzije. Ostale novčane vrijednosti na rješenju, kao primjerice vrijednost boda komunalne naknade i jedinična vrijednost komunalne naknade po četvornom metru neće biti potrebno dvojno iskazivati.
U rješenjima o komunalnoj naknadi koje će jedinice lokalne samouprave donositi s datumom nakon 1. siječnja 2024. svi novčani iznosi bit će iskazani samo u eurima.

Kod Zaključaka o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete, koji se izdaju u županijama, u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja ukupan iznos jednokratne novčane pomoći koji je naveden na Zaključku i koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva treba dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. U slučaju da će isplata naknade biti u razdoblju do 31.12.2022. isplata će biti u kunama., a u slučaju da će isplata biti u razdoblju od 1.1.2023. isplata će biti u eurima.

Škole moraju dvojno iskazati cijenu produženog boravka

I naknada za nezaposlenost mora se dvojno iskazivati. Tako Hrvatski zavod za zapošljavanje ukupan iznos novčane naknade, u rješenju i koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva, treba dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ostale novčane vrijednosti na rješenju kao što je primjerice prosjek bruto plaće ostvaren u razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa odnosno službe nije potrebno dvojno iskazivati.
Zanimljivo je i da se ugovori u školama također moraju dvojno iskazivati. Primjer za tu obvezu je Ugovor o pružanju usluge produženog boravka za školsku godinu 2022./2023. Škola će u rujnu 2022. za korištenje usluge produženog boravka s korisnikom usluge (roditelj/skrbnik) sklopiti Ugovor o pružanju usluge produženog boravka.  Cijena usluge na Ugovoru će biti iskazana dvojno u kunama i eurima i uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. U tom slučaju škola nije obvezna iskazati dvojno u kunama i eurima iznos na uplatnici koju će temeljem Ugovora ispostavljati roditeljima do kraja 2022. i od siječnja 2023. do lipnja 2023. jer je ta obveza zadovoljena već kroz Ugovor.

Ugovor za prehranu u školi ne mora se dvojno iskazati

Ukoliko je iz bilo kojih razloga za školu jednostavnije prikazati iznose dvojno može to učiniti. Kod ugovora o pružanju usluge školske prehrane za školsku godinu 2022./2023. cijena usluge neće biti iskazana na ugovoru jer mjesečna cijena ovisi o broju dana koje dijete provede u školi. U tom slučaju škola je obvezna iskazati dvojno u kunama i eurima iznos na nalogu za plaćanje (u opisu plaćanja) koju će temeljem Ugovora ispostavljati roditeljima do kraja 2022. i od siječnja 2023. do lipnja 2023.

Na primjeru pojedinog ministarstva, koji će primjerice  u studenom ove godine sklopiti ugovor s poslovnim subjektom – informatičkom kućom za izradu novog aplikativnog rješenja za izvještavanje, cijena usluge i  ukupna vrijednost ugovora iskazat će se u kunama bez obveze dvojnog iskazivanja. Ugovor će se realizirati tijekom 2023. godine te će se temeljem isporuke usluge po fazama ispostavljati računi. Na računima cijena usluge i ukupna vrijednost bit će iskazana samo u eurima bez obveze dvojnog iskazivanja.


 

Pročitajte još