KONVERZIJA DRŽAVNIH OBVEZNICA U EURO: Na 12 milijardi eura obveznica gubitak može biti tek 20 eura

Konverzija domaćih kunskih državnih obveznica u euro tek se treba utvrditi zakonskim aktom. Kako je riječ o čak 80 milijardi kuna vrijednim vrijednosnim papirima izuzetno je važno s koliko decimala će se konverzija provoditi. Naime, stručnjaci s tržišta kapitala, ističu da su obveznice izdane uz nominalnu vrijednost od jedne kune, na koliko je zaokružena vrijednost jedne obveznice, pa je pretvaranje njihove vrijednosti u euro vrlo nezgodna, obzirom da će se konverzija, izgledno je, provoditi po tečaju od  7,53450  kuna za euro.

Mišljenja su da bi i takva konverzija, zaokruži li se na manje decimala, mogla izazvati i poveće gubitke onih koji imaju veću količinu obveznica. Zakonski je pak predviđeno zaokruživanje na dvije decimale, međutim taj se propis odnosi na sve robe pa je izgledno da će u slučaju obveznica biti donesena iznimka.

Najviše obveznica imaju obvezni mirovinski fondovi

Podsjetimo najveći broj obveznica drže obvezni mirovinski fondovi, odgovorni za upravljanje dobrim dijelom budućih mirovina hrvatskih građana pa je način provedbe konverzije obveznica izuzetno bitan za svakog građanina.
Ako bi se nominalna vrijednost konvertirala po punom tečaju jedna bi obveznica vrijedila 0,132723 eura. Spekulira se i s mogućnošću da se ne konvertira vrijednost obveznica već da se umanji ukupan broj obveznica. U Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD), su na naš upit o načinu konverzije nominalne vrijednosti obveznica u euro, istaknuli da će se, kao i kod svih dužničkih vrijednosnih papira, konverzija provoditi po Zakonu o uvođenju eura.

„Tim Zakonom uredit će se način konverzije nominalne vrijednosti obveznica u euro (npr. određenjem nominalne vrijednosti od jednog eura i smanjenjem broja obveznica ili promjenom nominalne vrijednosti na 0,132723 eura, ostavljajući isti broj obveznica), kao i postupanje s eventualnim razlikama nastalim zbog konverzije“ – odgovorili su nam.

Trenutni prijedlog zakona, kažu, predviđa konverziju dužničkih vrijednosnih papira tako da se nominalna vrijednost ukupnog izdanja izračunava na način da se preračuna ukupna količina dužničkih vrijednosnih papira, kojima je pojedinačna nominalna vrijednost izražena u kunama, u količinu nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira pojedinačne nominalne vrijednosti u iznosu od jednog eura primjenom fiksnog tečaja konverzije te zaokruži na najbliži cijeli broj.
SKDD: Nitko neće biti na gubitku, razlike će se pokriti

„Simulacije koje smo izradili pokazuju da u slučaju takve konverzije potencijalni gubitak, zbog zaokruživanja, na razini svih dužničkih vrijednosnih papira u ukupnom nominalnom iznosu od skoro 12 milijardi eura iznosi oko 20 eura ili 0,0000017 %.“ – objašnjavaju u SKDD-u.

Istaknuto je i da će svi eventualni gubitci biti pokriveni. Primjera radi, na trenutačno  izdanje od 10.000 obveznica za jednu kunu, konverzija kroz smanjenje izdanja broja obveznica  bi se dobilo 1372 komada obveznica po 1 euro, a razlika od 0,23 eura bi se ulagaču isplatila u gotovini ili bi se otpisala.


Prema podacima sa Zagrebačke burze, trenutačno imamo 80 milijardi kuna vrijednih izdanih kunskih državnih obveznica uvrštenih u trgovanje, odnosno toliki je broj izdanih obveznica nominalne vrijednosti od jedne kune plasirano na tržište.

Pročitajte još